Yapay Zekâ

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler, ekonomik ve sosyal hayatın her aşamasında yapısal değişikliklere neden olmaktadır. Sanayi Devriminin itici gücü olarak kabul edilen elektrik enerjisi, Dördüncü Endüstri Devriminde yerini yapay zekâya bırakmıştır.

Nesnelerin birbiriyle konuşabildiği, veri odaklı bir ekosistemin hızla oluşturulmaya başlandığı günümüzde bu alanda hızlı adım atan ülkeler rekabette de öne çıkmaktadır.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, kamuda öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak görevimiz doğrultusunda hızla çalışmaktayız.

Yapay zekâ teknolojileri alanında yerli teknoloji üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında;

  • Geliştirilecek yöntemlerin, teorik çalışmaların ve yeni metotların sadece bilime hizmet etmesini değil aynı zamanda endüstriyel ürünlerimize ve daha sonrasında uluslararası markalara dönüşmesi amacıyla “Dijital İkiz (Digital Twin)” alanında,

  • Verinin mahremiyeti ve güvenliğinin sağlanması amacıyla “Federal Öğrenme (Federated Learning)” ve “Diferansiyel Mahremiyet (Differential Privacy)” teknolojileri kapsamında,

  • Yapay Zekâ algoritmalarının geliştirilmesi ve modellerin bu algoritmalar kullanılarak üretilmesi sonrasında ”Kara Kutu (Black Box)” yaklaşımına sahip algoritmaların açıklanabilir hale dönüştürülebilmesi amacıyla,

  • Düşmancıl Veri (Adversarial Data) ” gibi kötü niyetli veriler üreterek yapay zekâ algoritmalarının yanıltılmasını engellemeye yönelik

projeler de yürütmekteyiz.

Türkiye’nin önümüzdeki dönem için yapay zekaya ilişkin uzun vadeli yol haritasını belirleyen Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025, 2021/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya konmuştur. Daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Bu doğrultuda, bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.