Başkanın Mesajı

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarından itibaren bilim ve teknolojinin iç içe geçmesi, makineleşen üretimin endüstriyel otomasyonla yeniden şekillenmesine, ülkelerin ekonomik, siyasi ve demografik birçok politikalarını bilim ve teknolojiye endekslemesine neden olmuştur.

21. yüzyılın teknolojilerinde otomasyonun ötesine geçilerek, tüm makinelerin nesnelerin interneti (IoT) ile birbirine bağlandığı ve hayatın her aşamasında üretilen büyük verinin bulut mimari ile mekândan bağımsız hale geldiği, verinin blokzincir teknolojisiyle güvence altına alındığı, dijital işlemlerin her adımında şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlandığı bu yeni dünyada; büyük verinin yapay zekâ algoritmalarıyla yorumlanması, üretim, ulaşım ve tüketim alışkanlıkları ile birlikte sosyolojik hayatın yeniden şekillenmesine ve kendi kendini yöneten makinelerin sadece beden gücünün yerini değil aynı zamanda insan aklının da yerini almasına neden olmaya başlamıştır.

Bu bağlamda, yapay zekâ gibi hayatın her alanını etkileyecek yenilikçi teknolojilerin, bugünkü modern yaşamımıza adapte olabilmesi için kontrollü bir geçişe ihtiyaç duymaktayız.

Adına “dijital dönüşüm” dediğimiz bu geçiş sürecinin, bize özgü değerlerle harmanlanması ve sadece ülkemiz insanına değil tüm insanlığa faydalı olacak yenilikçi teknolojiler ile hayat bulması, bizim hassasiyetle yaklaştığımız konuların başında yer almaktadır.

Yenilikçi teknolojileri üretmek kadar, bu teknolojilerin kullanımına imkân tanıyacak altyapı yatırımının zamanında yapılmasına, bu altyapı üzerinden iletilen verinin kendi sınırlarımız içinde kalarak yorumlanmasına ve yorumlanan büyük veriden değer ekonomisine geçiş için ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin planlanmasına kadar birçok alanda iyileştirmeye ihtiyaç duymaktayız.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte, Dijital Türkiye ve siber güvenlik koordinasyonunun aynı çatı altında toplanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Yerli ve millî yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, millî yazılımların desteklenmesi, kritik altyapıların korunması için büyük veri ve yapay zekâ gibi konular da bu kapsamda değerlendirilerek tüm bu işlerin yürütülmesi için T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz kurulmuştur.

Temel hedefimiz dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü artırmak ve yenilikçi yaklaşımları destekleyerek yerli ve millî teknolojilerimizi dünyanın her yerinde vazgeçilemez kılmak olacaktır.

Ülkemizin ikinci yüzyılına adım atarken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma vizyonuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun da en önemli basamaklarının dijital dönüşümden, yenilikçi teknolojilerden ve Millî Teknoloji Hamlesi’nden geçtiği bilinciyle hareket etmekteyiz. Bu basamakları çıkarken de genç ve donanımlı insan kaynağımızın yetkinliklerini artırmak en önemli önceliklerimizdendir. Parlak zihinlerimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşacak, bu yüzyılı aynı zamanda ülkemiz için Dijitalin Yüzyılı haline getireceğiz.

Ülkemizi geleceğin dünyasına hep birlikte hazırlayacak, sahip olduğu güçlü ve vizyoner konumu birlikte tahkim edeceğiz.

Bu uzun soluklu yolda hedefe odaklanarak, şartlar ne olursa olsun hedeften sapmadan yola devam edecek,

dijital geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz.

Dr. Ali Taha KOÇ

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı