Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023)

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020- 2023), ülkemizin siber güvenlik alanındaki vizyonu ve misyonu doğrultusunda ulusal siber güvenliğimizi bir adım daha ileriye taşıyacak hamleler yapmak ve buna yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere hazırlanarak 29.12.2020 tarihinde yayımlanmıştır. Doküman çerçevesinde teknolojik gelişmelerin etkileri, siber tehditlerde ortaya çıkan eğilimler, ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası uygulamalar dikkatle incelenerek hedefler ortaya konulmuştur.

Siber tehditlerin etkilerinin azaltılması, ulusal kabiliyetlerin geliştirilmesi, daha güvenli bir ulusal siber ortamın oluşturulması ve ülkemizin siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer alması hedeflenmektedir.

"2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda; siber güvenlik çerçeve mevzuatının hazırlanması, ulusal siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi ve uluslararası rekabet seviyesinin artırılmasına yönelik bir uluslararası siber güvenlik iş forumu düzenlenmesi, Yerli Siber Güvenlik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması Platformunun hayata geçirilerek ihtiyaç duyulan yerli siber güvenlik ürünlerinin olgunlaştırılması ve ihracatını sağlayacak ekosistemin geliştirilmesi, siber güvenlik alanında öğretim programı bulunan meslek yüksekokullarının mevcut siber güvenlik müfredatının geliştirilmesi, bu meslek yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin meslek unvanlarının belirlenmesi ve standartlarının hazırlanması faaliyetlerine ait sorumluluk T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına verilmiştir.