Ulusal Veri Sözlüğü Projesi

   Proje Hakkında

Kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemlerindeki entegrasyon zorlukları, mükerrer ve çelişen verilerin olması, bilişim sistemlerinde dil birliğinin sağlanamaması ve veri sahipliğinin belli olmaması gibi birçok sorunu çözmek amacıyla Ulusal Veri Sözlüğü çalışmaları başlatılmıştır.

Ulusal Veri Sözlüğü ile verinin standartlaştırılması çalışması başlatılmış olup, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uhdesinde Veri Sözlüğü Portali oluşturulmuştur. 

Ulusal Veri Sözlüğü kapsamında;

 • Ulusal veri envanterinin çıkarılması
 • Veri sahipliğinin belirlenmesi
 • Ulusal veri entegrasyon mimarisi ile yönetim ve izleme süreçlerinin yapılandırılması
 • Terminoloji birliğine varılması ve kurumsal hafızanın oluşturulması
 • Ulusal veri modellerinin belirlenmesi
 • Yeni yazılımlar için süreç iyileştirmeleri
 • Merkezi servis tasarım platformunun oluşturulması hedeflenmektedir.

2019 yılında Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı uhdesinde çalışmalara başlamıştır.

Bu kapsamda;

 • ISO/IEC 11179 standardı TS ISO/IEC 11179 standardı olarak ulusal standartlara kazandırılmıştır. 
 • TS ISO/IEC 11179 standardına uygun bir Veri Sözlüğü Portali hizmete açılmıştır.
 • Metodolojinin belirlenmesi süreci tamamlanmıştır.
 • Eğitim içerikleri ve eğitim takvimi oluşturulmuştur.
 • Ulusal Veri Sözlüğü sisteminde yaşanabilecek sorunların çözümlerine destek amacıyla bir Yardım Masası oluşturulmuştur.
 • Eğitici eğitimleri  tamamlanmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde, kurumlar veri sözlüklerini oluşturacaktır.

Ulusal Veri Sözlüğü Sisteminin Kurumlara Sağlayacağı Kolaylıklar

Verilerin tekil hale getirilmesiyle;

 • Entegrasyonu kolaylaştırır.
 • Tekrarlı, Çelişen, ve Tutarsız veriler olmasını engeller.
 • 3. Kişi/Kurum/Firma gibi taraflara karşı bağımlılığı kaldırır.
 • Ortak payda da bilgiye erişme kolaylığını sağlar.

Ulusal Veri Sözlüğü Projesinin Hedefleri;

 • Kamu Kurumlarının Ortak Bir Dil Oluşturması,
 • Ulusal Veri Envanterinin Hazırlanması,
 • e-Devlet Veri Sözlüğünün Oluşturulması,
 • Verilerin Standartlaştırılarak Tekil Hale Getirilmesi,

Ulusal Veri Sözlüğü Projesi Takvimi

Proje 3 fazda ilerletilecektir. Bunlar;

Fazlar

Kapsam

Başlangıç

Bitiş

 1. Faz

Dijital Türkiye üzerinden sundukları web servislerine ilişkin veri sözlüklerini oluşturacaktır. Kurumlarımızdan UVS konusunda personelini eğitmesi, çalışma şeklini belirlemiş olması beklenmektedir.

01.12.2019

15.03.2020

 1. Faz

Kurumun ana iş alanı olan konulardan başlamak üzere örnek seçeceği bir uygulama veya proje üzerinden kendi veri sözlüğünü oluşturması beklenmektedir. Yani kurum birinci faz ile oluşturmaya başladığı veri sözlüğünü tamamlayacaktır, Tarım Orman Bakanlığı’nın Tarım veri sözlüğü ve Orman veri sözlüğünü oluşturması gibi.

 

16.03.2020

30.11.2020

 1. Faz

Kurumun veri sözlüğü kapsamını esas çalışma alanının tamamını içerir şekilde genişletmesi, uzmanlık alanına girmeyen kısımlar için de diğer kurumların çalışmalarına referans verir şekilde veri sözlüğünü genişletmesi hedeflenmektedir.

 

01.12.2020

30.11.2021

Proje Web Sitesi : ddo.link/uvs