|

Ulusal Veri Sözlüğü Projesi

   Proje Hakkında

Kamu, kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemlerindeki entegrasyon zorlukları, mükerrer ve çelişen verilerin olması, bilişim sistemlerinde dil birliğinin sağlanamaması ve veri sahipliğinin belli olmaması gibi birçok sorunu çözmek amacıyla Ulusal Veri Sözlüğü çalışmaları başlatılmıştır.

Ulusal Veri Sözlüğü ile verinin standartlaştırılması çalışması başlatılmış olup, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uhdesinde Veri Sözlüğü Portali oluşturulmuştur. 

Ulusal Veri Sözlüğü kapsamında;

 • Ulusal veri envanterinin çıkarılması
 • Veri sahipliğinin belirlenmesi
 • Ulusal veri entegrasyon mimarisi ile yönetim ve izleme süreçlerinin yapılandırılması
 • Terminoloji birliğine varılması ve kurumsal hafızanın oluşturulması
 • Ulusal veri modellerinin belirlenmesi
 • Yeni yazılımlar için süreç iyileştirmeleri
 • Merkezi servis tasarım platformunun oluşturulması hedeflenmektedir.

2019 yılında Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı uhdesinde çalışmalara başlamıştır.

Bu kapsamda;

 • ISO/IEC 11179 standardı TS ISO/IEC 11179 standardı olarak ulusal standartlara kazandırılmıştır. 
 • TS ISO/IEC 11179 standardına uygun bir Veri Sözlüğü Portali hizmete açılmıştır.
 • Metodolojinin belirlenmesi süreci tamamlanmıştır.
 • Eğitim içerikleri ve eğitim takvimi oluşturulmuştur.
 • Ulusal Veri Sözlüğü sisteminde yaşanabilecek sorunların çözümlerine destek amacıyla bir Yardım Masası oluşturulmuştur.
 • Eğitici eğitimlerine başlanmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde, kurumlar veri sözlüklerini oluşturacaktır.

Proje Web Sitesi : www.uvs.gov.tr