Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları

   Proje Hakkında

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek en kritik bileşendir.

Bu vizyon doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, yüksek öğretimde siber güvenlik programlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına hız vermiştir.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 05.10.2022 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile Ankara, İstanbul, Kocaeli ve İzmir’de "Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları"nın açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Protokol kapsamında buna ek olarak "yükseköğretimde siber güvenlik programlarının yaygınlaştırılması", "mevcut siber güvenlik programlarının güçlendirilmesi", "siber güvenlik ihtisas üniversitelerinin belirlenmesi" ve "Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinliğinin artırılması" konularında çalışmalar da yürütülmektedir.

Siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücünün inşa edilmesi, siber güvenliğin gençler için cazip bir kariyer sahası haline getirilmesi, siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek meslekî nitelik kazandırılması projenin ana amaçları arasındadır.

Proje kapsamında Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde siber güvenlik meslek yüksekokulları açılmıştır. Bu okullarda açılacak Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ön lisans programına, öğretim dili en az %30 İngilizce olacak şekilde 2023 yılı güz döneminde öğrenci alımına başlanacaktır.

Siber güvenlik meslek yüksekokullarının sektörle iç içe, sektörden beslenen bir program uygulayıp öğrencilerin uygulama pratiklerinin gerçek saha deneyimleri ile artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle belirlenen pilot okullar siber güvenlik sektöründe yer alan firmaların yoğun olduğu teknoparklar içerisinde konumlandırılacaktır. Taslak olarak oluşturulan ve sürekli geliştirilmeye devam eden öğretim programı, sektörün öncelikli ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlıklarına odaklanmakta olup, seçilen bazı alan derslerini sektörden uzmanlar da verebilecektir.

Ulusal siber güvenlik ekosistemi ile belirlenen üniversiteler arasında geliştirilecek yeni iş birliği modelleri ile programın sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfa en son 26 Temmuz 2023 tarihinde güncellenmiştir.