Siber Kümelenme Projesi

   Proje Hakkında

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanında teknoloji üreten ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye ana hedefi ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması, yerli/milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması misyonları doğrultusunda yakından takip ettiği ve desteklediği bir platformdur. 

Platform, ülkemizin siber güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilerek, yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği ile sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi,  ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ve Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle 2017 yılında oluşturulmuştur. 

1 Şubat 2021 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Platformu faaliyetlerinin birlikte yürütülmesine ilişkin protokol imzalanmıştır. Küme planlama ve koordinasyonunda SSB ve DDO temsilcilerinden oluşan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Yürütme Kurulu faaliyet göstermektedir. Platformun günlük operasyonları Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülmektedir.

Platformun ana hedefleri arasında Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine ve ürün&hizmetlerinin markalaşmasına destek olmak,  siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek, üye firmaların ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek ve bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek bulunmaktadır. 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Platformu Pazara Erişim, İnovasyon, Yeteneğe Erişim, Etkileşim ve Teknolojik Üstünlük olmak üzere 5 ana başlıkta faaliyetlerini yürütmektedir. 

PAZARA ERİŞİM: Ülkemizde yerli ürünlerin kullanımının artırılması,  globalde rekabet edebilecek seviyeye gelebilmesi ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı pazardaki faaliyetlerini artırmak amacıyla yerli ve yabancı pazarda tanıtım faaliyetleri, fuar katılım desteği sağlanması gibi iş geliştirme kapsamlı etkinlikler yürütülmektedir.

İNOVASYON: Siber güvenlik alanında yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve globalde rekabet edebilecek yeni ürünlerin desteklenmesi amacıyla çeşitli girişimcilik yarışmaları, fikir yarışmaları, demo günleri ve hackathonlar düzenlenmektedir. 

YETENEĞE ERİŞİM: Ülkemizdeki siber güvenlik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi ve mevcut insan kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak eğitim programları, kamplar ve yarışmalar düzenlenmektedir. Düzenlenen eğitim programlarında 2018 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde 3500’ün üzerinde öğrenciye eğitim verilmiştir. Eğitim programları pandemi döneminde online eğitimler ile devam etmiştir. Ayrıca yeteneğe erişim amacıyla, CTF yarışmaları ve bitirme projeleri Yarışmaları düzenlenmekte, yurt dışında ülkemizi temsil etmeye hak kazanan gençlere destekler verilmektedir.

ETKİLEŞİM: Siber güvenlik ekosistemini geliştirmek ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası konferanslar, sektörel zirveler ve SİBERKAFE etkinlikleri ile sektörün birbiriyle ve farklı sektörlerle olan etkileşimi sağlanmaktadır.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK: Kümelenme üyelerinin ortak hareket edebilmeleri ve teknolojiyi yakından takip edebilmeleri için farklı çalışma grupları oluşturulmakta ve bu çalışma grupları aracılığıyla sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapılmaktadır. Oluşturulan Teknoloji İzleme Çalışma Grubu aracılığıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ürün, hizmet ve eğitim kataloğu oluşturulmuş, İhracat Çalışma Grubu aracılığıyla yurt dışı faaliyetler ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Halen devam eden Test ve Sertifikasyon Çalışma Grubu aracılığıyla, siber güvenlik ürünlerinin test ve sertifikasyon kriterleri oluşturulmakta ve yerli ürünlerin güvenilirliğinin testlerden geçirilerek sertifikalandırılması hedeflenmektedir. 
 

 Proje Web Sitesi : https://www.siberkume.org.tr/

 

Bu sayfa en son 26 Temmuz 2023 tarihinde güncellenmiştir.