e-Yazışma Projesi

e-Yazışma Paketi (EYP) 2.0 Önemli Duyuru
26.02.2021

Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan zorlukların iş süreçlerinde aksamalara neden olması ve kurumlardan gelen süre uzatımı talepleri dikkate alınmak suretiyle, geçiş takvimi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ek süre verilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarının 30.04.2021 tarihine kadar e-Yazışma Paketi (EYP) 2.0 çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. EBYS versiyon yükseltmesini tamamlamamış olan kurumlar kendilerine iletilen 2.0 sürümlü e-yazışma paketlerini kabul etmiş sayılacaklardır.

e-Yazışma Teknik Rehberi Sürüm 2.0 Yayımlandı
27.08.2020

e-Yazışma 2.0 ile resmi yazıdaki bilgi ve bileşenler, tanımlanmış kurallara uygun, tek bir elektronik dosya halinde bir araya getirildi. EYP 2.0 ile belgeler artık Elektronik Belge Yönetim Sistemleri arasında bütünlüğü sağlanarak ve en üst seviye güvenlik önlemleri uygulanarak aktarılıyor. EYP 2.0 Projesi ile birlikte pek çok yenilik ve kazanım hayata geçti.

EYP 2.0 ile Gelen

Yenilikler

  • Elektronik Paraf Esnekliği
  • Elektronik Mühür
  • Elektronik Belgenin Şifrelenmesi
  • Tarih Alanı Esnekliği

Kazanımlar

  • Üst Seviye Güvenlik Sağlanacak
  • Kurumlara Elektronik Kimlik(e-Mühür) Kazandıracak
  • Platform ve Teknoloji Bağımlılığı Olmayacak
  • Farklı Sistemler Birlikte Çalışabilecek
  • Uluslararası Standart Kullanılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının 01.03.2021 tarihine kadar e-Yazışma Paketi (EYP) 2.0 çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. EBYS versiyon yükseltmesini tamamlamamış olan kurumlar kendilerine iletilen 2.0 sürümlü e-yazışma paketlerini kabul etmiş sayılacaklardır.

e-Yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.3 Yayımlandı
26.02.2016

​e-Yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.3 yayımlanmıştır. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca elektronik ortamda yazışma yapacak olan kamu kurum ve kuruluşlarının uymasının zorunlu olduğu e-Yazışma Teknik Rehberi ve bu Rehber'e uygun paket üretebilen API'lerin yeni versiyonları sitemizde yayımlanmıştır.

e-Yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.2 Yayımlandı
07.07.2015

​e-Yazışma Teknik Rehberi Sürüm 1.2 yayımlanmıştır. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca elektronik ortamda yazışma yapacak olan kamu kurum ve kuruluşlarının uymasının zorunlu olduğu e-Yazışma Teknik Rehberi ve bu Rehber'e uygun paket üretebilen API'lerin yeni versiyonları sitemizde yayımlanmıştır.

e-Yazışma Teknik Rehberine Uyum Zorunlu Hale Gelmiştir
06.02.2015

​Bilindiği üzere hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan e-Yazışma Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar seti geliştirilmiştir. e-Yazışma Projesi sayesinde resmi yazışmalarda kağıt yerine elektronik ortama geçiş sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında ortaya konan çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının katılımıyla gerçekleştirilen pilot uygulama ile test edilmiştir. Projeye Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlanmıştır.

e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağını oluşturan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik 1 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir.

Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşları mevcut Elektronik Belge Yönetim Sistemlerini (EBYS) 1 Mart 2015 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetmeliğe uyumlu hale getirecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra temin edilecek EBYS’lerin Yönetmeliğe uyumlu olması şartı aranacaktır. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde elektronik ortamda yazışmayı sağlayacak iletim mekanizmasına ilişkin kullanıcı hesaplarını edinmeleri gerekmektedir.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.