e-Yazışma Projesi

   Proje Hakkında

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla başlatılan e-Yazışma Projesi, Dijital Dönüşüm Ofisimiz koordinasyonunda yürütülmektedir.

e-Yazışma Projesi kapsamında; kamu kurumları arasında iletilecek resmi yazışmalar ile bunların üst verilerini ve elektronik imzalarını taşıyacak paket yapısı belirlenmiş olup, belgelerin kurumlar arasında güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şifreleme mekanizması ortaya konulmuştur. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elektronik belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri bir yazılım programlama arayüzü (API) geliştirilmiş olup, ilk sürümü Aralık 2011’de yayınlanmıştır.

Tüm bu mekanizmanın nasıl çalıştığını detaylı şekilde tanımlayan e-Yazışma Teknik Rehberi hazırlanmıştır.

"Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte e-Yazışma Projesi’nin hukuki dayanağı tamamlanmış bulunmaktadır. Bu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının e-Yazışma Teknik Rehberi uyumu zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberinde, kurumlar arası entegrasyon çalışmalarına ilişkin genel bilgiler verilerek, proje bünyesinde geliştirilen e-Yazışma Paket tasarımı detaylı şekilde açıklanmıştır.

Süreç içerisinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçların karşılanması amacıyla API’nin Mart 2014’te v1.1, Mayıs 2015’te v1.2, Şubat 2016’da v1.3 ve Ağustos 2020’ de v2.0 sürümü yayımlanmıştır.

Önceki sürüm yükseltmelerine ilaveten, geliştirilen v2.0 sürümünde e-Yazışma Paketinin yapısında köklü değişikliklere gidilmiştir. Yayımlanmış olan v2.0 sürümünde Elektronik Yazışma Paketinin öne çıkan özellikleri şu şekildedir: 

  • Kamu kurumları arasında iletilecek resmi yazışmalar ile bunların üst verilerini ve elektronik imzalarını taşıyacak paket yapısı belirlenmiştir.
  • Belgelerin kurumlar arasında güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şifreleme mekanizması oluşturulmuştur. 
  • Elektronik ortamda yazışma yapan kurumların kimliklerinin güvenilir şekilde tespit edilmesine imkân veren kurumsal elektronik mühür (e-mühür) mekanizması tanımlanmıştır.
  • Parafların elektronik olarak e-Yazışma paketine dâhil edilebilmesi ve paketten çıkarılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • Paket üzerine bütün imzalar atıldıktan sonra Kamu kurumlarının pakete tarih ekleyebilmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • Gönderici ve alıcı kurumların her ikisi için kurum kimlik kodları ile birlikte birim kimlik kodlarının kullanılması mümkün hale getirilmiştir.

e-Yazışma Projesi kapsamında üretilen çıktılar;

e-Yazışma Paketi Yardım Dokümanları

e-Yazışma Paket yapısının oluşturulması ve kullanılmasına yönelik yardım dokümanları sunulmaktadır.

İndirmek için tıklayınız

e-Yazışma Teknik Rehberi

Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalarda kullanılacak e-Yazışma Paketi’nin mantıksal yapısı ve teknik mimarisine ilişkin bilgilerin yer aldığı Rehber’de, üst veriler, paket yapısı, API ve elektronik imzalama ile şifreleme mekanizmasına ilişkin detaylar sunulmaktadır.

İndirmek için tıklayınız

e-Yazışma API

Kamu kurum ve kuruluşlarının, e-Yazışma Teknik Rehberi’nde yer alan spesifikasyonları kendi elektronik belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri yazılım programlama arayüzü (API, Application Programming Interface) geliştirilmiştir.

İndirmek için tıklayınız

Bu sayfa en son 27 Şubat 2023 tarihinde güncellenmiştir.