Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

Kamuda yaygın şekilde kullanılan ticari lisanslı yazılımların mümkün olduğunca açık kaynak kodlu yazılımlarla (AKKY) değiştirilmesi suretiyle kamu bilişim harcamalarında maliyet etkinliğini artırmak ve yerel yazılım endüstrisinin gelişimini desteklemek amacıyla, Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı’’ konulu 2023/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 29/07/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.