Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)

DETSİS, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarını kapsayan tüm birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak dijital ortamda tanımlandığı sistemdir. DETSİS içerisinde her bir kuruma/birime tekil ve değişmez nitelikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası verilmektedir.