Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları

Siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ana hedefi ile “Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları”nın açılmasına yönelik ilk adım, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 05.10.2022 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile atılmıştır. “Ara Eleman değil Aranan Eleman” yetiştirecek “Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları”nda kamu ve özel sektörün ihtiyacına göre belirlenecek siber güvenlik uzmanlık alanlarına yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.