AçıkVeri

Kamu verisinin mahremiyet ilkeleri çerçevesinde şeffaflık, hesap verebilirlik  ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkan sağlayarak paylaşımı amacıyla AçıkVeri çalışmaları başlamıştır.