KamuNet

Dijital Dönüşüm Ofisi, KamuNet ağı üzerinde paylaşılan verilerin mahremiyeti ile uyumlu bir güvenlik seviyesinde iletiminin sağlanması amacıyla, ağın uçtan uca şifreli hale getirilmesi için çalışmalara başlamıştır.