Projeler

Sayısal Göz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen Sayısal Göz Projesi kapsamında geliştirilen yapay zekâ algoritmaları ile meme kanserinin erken teşhisinde radyologlara karar destek ve önceliklendirme sistemi olarak sunulması hedeflenmektedir.

Türksat-5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından çocukların uzaya, bilime ve sanata olan ilgisini artırmak amacıyla "TÜRKSAT-5A’nın yolculuğu" konulu bir dijital resim sergisi düzenlenmiştir. Çocuklarımızdan büyük ilgi gören dijital sergi, daha sonra yapay zekâ ve blokzincir teknolojileriyle birleştirilerek geliştirilmiştir.

Siber Zekâ Bilgi Yarışması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından siber farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Siber Zekâ Bilgi Yarışması’nın 2021 yılında ikincisi düzenlenmiştir. Yarışma, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan siberzeka.cbddo.gov.tr web sayfası üzerinden yapılmaktadır. Yarışma ile öğrencilere siber güvenlik alanında farkındalık kazandırılırken aynı zamanda en çok doğru cevabı, en kısa sürede veren öğrencilerimize bu alandaki motivasyonlarını artırmak üzere teşvik edici sürpriz hediyeler verilmektedir. 
 

Türk Beyin Projesi (TBP)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin iş birliği ile yola çıkılan “Türk Beyin Projesi” kapsamında hekimlerin işini kolaylaştırmak için geliştirilen yapay zekâ algoritmaları ile MR görüntüleri saniyeler içinde değerlendiriliyor.

Siber Kümelenme

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanında teknoloji üreten ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye ana hedefi ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması, yerli/milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması misyonları doğrultusunda yakından takip ettiği ve desteklediği bir platformdur. Platformun faaliyetleri Dijital Dönüşüm Ofisi desteği ve koordinasyonu ile yürütülmektedir. 

HackZeugma

HackZeugma CTF yarışması uluslararası katılım ile gerçekleştirilen ve yarışmacıların gerçek dünya saldırı/savunma simülasyonlarına karşı yetkinliklerini sergiledikleri bir yarışmadır. Siber güvenlik alanında farkındalığı artırırken aynı zamanda yeni yeteneklerin de sektöre kazandırılmasını amaçlamaktadır.

AçıkVeri

Kamu verisinin mahremiyet ilkeleri çerçevesinde şeffaflık, hesap verebilirlik  ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkan sağlayarak paylaşımı amacıyla AçıkVeri çalışmaları başlamıştır. 

Dijital Türkiye

Dijital Türkiye Projesi ile vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak dijital çözümler sunulmaktadır.

e-Yazışma

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla başlatılan e-Yazışma Projesi, Dijital Dönüşüm Ofisimiz koordinasyonunda yürütülmektedir.

Fikir Maratonu

Dijital Türkiye ve e-Dönüşüm konularında uygulanabilir, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak proje önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

KamuNet

Dijital Dönüşüm Ofisi, KamuNet ağı üzerinde paylaşılan verilerin mahremiyeti ile uyumlu bir güvenlik seviyesinde iletiminin sağlanması amacıyla, ağın uçtan uca şifreli hale getirilmesi için çalışmalara başlamıştır.

KAYSİS

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS), kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapısının tanımlanmasından, sunulan hizmetlere; hizmetlerde kullanılan belgelerden, kurumların iletişim ve yönetici bilgilerine kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen Dijital Türkiye (e-Devlet) uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilmesini sağlayacak bilgi yönetim sistemidir. 

Proje Detayları

TekDurak

Dijital Türkiye'ye erişim imkânı olmayan vatandaşlarımızın dijital hizmetlere erişiminin sağlanması amacıyla TekDurak Hizmet Noktası Projesi başlatılmıştır. 

Ulusal Veri Sözlüğü

Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini oluşturmak görevimiz kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm uygulama, platform ve altyapı katmanlarında kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımlamaların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü projemizi başlattık.

Proje Detayları

81 ilde 81 Siber Kahraman

“Siber Güvenlikte Millî Ruh” sloganıyla çıktığımız yolda, Türkiye genelinde siber güvenlik alanında düzenlenen etkinliklerle yetenekli gençlerimizi ülkemizin yarınlarına hazırlıyoruz.

HackIstanbul

HackIstanbul Bayrak Yarışı (CTF) , dünya çapında binlerce hacker’a kapılarını açan bir siber güvenlik yetenek yarışmasıdır. Gerçek hayatta karşılaşılabilecek siber saldırı senaryoları içeren etkinlikte yarışmacılar en iyi olduklarını kanıtlamak için yarışmaktadır.