Projeler

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

Kamuda yaygın şekilde kullanılan ticari lisanslı yazılımların mümkün olduğunca açık kaynak kodlu yazılımlarla (AKKY) değiştirilmesi suretiyle kamu bilişim harcamalarında maliyet etkinliğini artırmak ve yerel yazılım endüstrisinin gelişimini desteklemek amacıyla, Başkanlığımız tarafından hazırlanan "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı’’ konulu 2023/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 29/07/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Siber Güvenlik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması Platformu

“Yerli ve Millî Siber Güvenlik Ürünlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Koordinasyon Grubu” diğer adıyla “Yerli Siber Güvenlik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması Platformu” Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Kamu İhale Kurumu öncülüğünde 2021 yılında oluşturulmuş, bugün 13 kurumun yer aldığı bir çalışma grubudur. Grubun koordinasyonu Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu

Ülkemizde veri bilimi, yapay zekâ, robotik, siber güvenlik ve zeki otonom sistemler gibi alanlarda ileri dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknoloji alanlarında akademi, kamu ve sanayi arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından temelleri atılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen imza töreni ile hayata geçirildi.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)

DETSİS, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarını kapsayan tüm birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak dijital ortamda tanımlandığı sistemdir. DETSİS içerisinde her bir kuruma/birime tekil ve değişmez nitelikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası verilmektedir.

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları

Siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ana hedefi ile “Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları”nın açılmasına yönelik ilk adım, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 05.10.2022 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile atılmıştır. “Ara Eleman değil Aranan Eleman” yetiştirecek “Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları”nda kamu ve özel sektörün ihtiyacına göre belirlenecek siber güvenlik uzmanlık alanlarına yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye TechnoHub Platformu

Türkiye’de teknoloji girişimciliği ekosistemi son yıllarda hızla gelişmektedir. Ekosistemin büyümesini daha da hızlandırmak amacıyla, hem yerel ekosistem paydaşlarının birbiriyle etkileşimini güçlendirecek hem de yerel ekosistemin yurtdışındaki potansiyel yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde görünürlüğünü artıracak merkezi bir platform oluşturmak üzere Türkiye TechnoHub Platformu oluşturulmuştur.

DIGIATHON

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen DIGIATHON projesi ile gençlerimiz başta olmak üzere teknolojiye ilgi duyan tüm vatandaşlarımızın ilgisinin geleceğin teknolojilerinden biri olarak gördüğümüz blokzincire çekilmesi hedeflenmiştir. DIGIATHON kapsamında her yıl farklı bir tema ile düzenlenmesi hedeflenen hackathonların ilki olan Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu, 2022 yılında Dijital Türkiye hizmetleri temasıyla gerçekleştirilmiştir. Altyapı çalışmaları tamamlandığında, yarışma için kurulan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi lokalinde oluşturulan Avalanche test ağının kamu ve üniversiteler başta olmak üzere kademe kademe tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunulması amaçlanmaktadır.

Sayısal Göz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen Sayısal Göz Projesi kapsamında geliştirilen yapay zekâ algoritmaları ile meme kanserinin erken teşhisinde radyologlara karar destek ve önceliklendirme sistemi olarak sunulması hedeflenmektedir.

Türksat-5A'nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından çocukların uzaya, bilime ve sanata olan ilgisini artırmak amacıyla "TÜRKSAT-5A’nın yolculuğu" konulu bir dijital resim sergisi düzenlenmiştir. Çocuklarımızdan büyük ilgi gören dijital sergi, daha sonra yapay zekâ ve blokzincir teknolojileriyle birleştirilerek geliştirilmiştir.

Siber Zekâ Bilgi Yarışması

 Siber Zekâ Bilgi Yarışması, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından siber farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında 2020'den bu yana her yıl düzenlenmektedir. Yarışma, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan siberzeka.cbddo.gov.tr web sayfası üzerinden yapılmaktadır. Yarışma ile öğrencilere siber güvenlik alanında farkındalık kazandırılırken aynı zamanda en çok doğru cevabı, en kısa sürede veren öğrencilerimize bu alandaki motivasyonlarını artırmak üzere teşvik edici sürpriz hediyeler verilmektedir. 

Türk Beyin Projesi (TBP)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin iş birliği ile yola çıkılan “Türk Beyin Projesi” kapsamında hekimlerin işini kolaylaştırmak için geliştirilen yapay zekâ algoritmaları ile MR görüntüleri saniyeler içinde değerlendiriliyor.

Siber Kümelenme

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, siber güvenlik alanında teknoloji üreten ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye ana hedefi ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması, yerli/milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması misyonları doğrultusunda yakından takip ettiği ve desteklediği bir platformdur. Platformun faaliyetleri Dijital Dönüşüm Ofisi desteği ve koordinasyonu ile yürütülmektedir. 

HackZeugma

HackZeugma CTF yarışması uluslararası katılım ile gerçekleştirilen ve yarışmacıların gerçek dünya saldırı/savunma simülasyonlarına karşı yetkinliklerini sergiledikleri bir yarışmadır. Siber güvenlik alanında farkındalığı artırırken aynı zamanda yeni yeteneklerin de sektöre kazandırılmasını amaçlamaktadır.

AçıkVeri

Kamu verisinin mahremiyet ilkeleri çerçevesinde şeffaflık, hesap verebilirlik  ve katma değerli yeni hizmetlerin üretimine imkan sağlayarak paylaşımı amacıyla AçıkVeri çalışmaları başlamıştır. 

Dijital Türkiye

Dijital Türkiye Projesi ile vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak dijital çözümler sunulmaktadır.

e-Yazışma

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla başlatılan e-Yazışma Projesi, Dijital Dönüşüm Ofisimiz koordinasyonunda yürütülmektedir.

Fikir Maratonu

Dijital Türkiye ve e-Dönüşüm konularında uygulanabilir, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak proje önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

KamuNet

Dijital Dönüşüm Ofisi, KamuNet ağı üzerinde paylaşılan verilerin mahremiyeti ile uyumlu bir güvenlik seviyesinde iletiminin sağlanması amacıyla, ağın uçtan uca şifreli hale getirilmesi için çalışmalara başlamıştır.

KAYSİS

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS), kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapısının tanımlanmasından, sunulan hizmetlere; hizmetlerde kullanılan belgelerden, kurumların iletişim ve yönetici bilgilerine kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen Dijital Türkiye (e-Devlet) uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilmesini sağlayacak bilgi yönetim sistemidir. 

Proje Detayları

TekDurak

Dijital Türkiye'ye erişim imkânı olmayan vatandaşlarımızın dijital hizmetlere erişiminin sağlanması amacıyla TekDurak Hizmet Noktası Projesi başlatılmıştır. 

Ulusal Veri Sözlüğü

Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini oluşturmak görevimiz kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm uygulama, platform ve altyapı katmanlarında kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımlamaların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü projemizi başlattık.

Proje Detayları

81 ilde 81 Siber Kahraman

“Siber Güvenlikte Millî Ruh” sloganıyla çıktığımız yolda, Türkiye genelinde siber güvenlik alanında düzenlenen etkinliklerle yetenekli gençlerimizi ülkemizin yarınlarına hazırlıyoruz.

HackIstanbul

HackIstanbul Bayrak Yarışı (CTF) , dünya çapında binlerce hacker’a kapılarını açan bir siber güvenlik yetenek yarışmasıdır. Gerçek hayatta karşılaşılabilecek siber saldırı senaryoları içeren etkinlikte yarışmacılar en iyi olduklarını kanıtlamak için yarışmaktadır.