Dijital Türkiye Proje Tanımları

Dijital Türkiye (e-Devlet) Ocak 2019 itibarıyla, 641 kurum 5170 hizmet ve 45 milyon üzerinde kayıtlı kullanıcısı ile hizmet vermeye devam etmektedir. Kurumlarla yapılan hizmet entegrasyon çalışmaları kapsamında e-Dönüşüm, Dijital Türkiye, Kamudan Kamuya (G2G) servis paylaşımı gibi kavramların daha iyi anlaşılması amacıyla tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Dijital Türkiye Genel Tanımlar

 • Kamu Hizmeti
  Devletin kendi yetki alanı içinde yaşayan insanlara doğrudan (kamu sektörü aracılığıyla) veya özel hizmet sunum kanalıyla fayda sağlamasıdır.
 • e-Dönüşüm
  Kamunun, verimliliği artırmak için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmasıdır. Bilginin, değerin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital dünyada gerçekleştirilmesi ve hız ile tasarrufun temel bir ihtiyaca evrilmesi olarak da tanımlanabilir.
 • e-Hizmet
  e-Hizmetler; hizmet sağlayıcı, hizmet alıcı ve hizmet sunum kanalı bileşenlerinden oluşan, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak sunulan hizmetlerdir.
 • Dijital Türkiye Projesi
  Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ortak altyapıların kullanılması, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulması, nitelikli insan kaynağı ve örgütsel kapasitenin geliştirilmesi ile vatandaş odaklı, güvenilir, bütünleşik ve etkin bir yönetişim anlayışının hayata geçirilmesini hedefleyen projedir.
 • Dijital Türkiye Portali (e-Devlet Kapısı)
  Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen Dijital Türkiye Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.
 • G2G (Kamudan – Kamuya Hizmet)
  Kamu Kurumları arasındaki veri ve bilgi paylaşımının elektronik ortam üzerinden yapılmasıdır. 
 • G2B (Kamudan - İş Dünyasına Hizmet)
  Kamu Kurumları ile iş dünyası arasındaki veri ve bilgi paylaşımının elektronik ortam üzerinden yapılmasıdır. 
 • G2C (Kamudan – Gerçek Kişilere Hizmet)
  Kamu Kurumları ile gerçek kişiler (Vatandaş) arasındaki veri ve bilgi paylaşımının elektronik ortam üzerinden yapılmasıdır.

Dijital Türkiye Kullanım Amacına Göre Hizmet Türleri

 • Başvuru Hizmeti
  Hizmetle ilgili bilgi ve belgelerin Dijital Türkiye üzerinden elektronik ortamda aktarıldığı bu hizmetlerde, kullanıcılar başvurularının aşamalarını Dijital Türkiye üzerinden takip edebilmektedir.
 • Sorgulama Hizmeti
  Kullanıcıların ilgili kurum kayıtlarında bulunan kendilerine ait bilgileri sorgulayabildikleri hizmetlerdir.
 • Belge Üretme Hizmeti
  Kullanıcıların kurum ve kuruluşlardan talep ettikleri belgeler Dijital Türkiye aracılığıyla barkodlu olarak üretilebilmektedir. Üretilen barkodlu belgelerin doğrulaması da Dijital Türkiye üzerinden yapılabilmektedir.
 • Ödeme Hizmeti
  Dijital Türkiye üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili ödemeler, bankaların internet bankacılığı sayfalarına yapılan yönlendirmeler vb. ödeme sistemleri ile gerçekleştirilen entegrasyonlar sayesinde kredi kartı veya banka kartı kullanılarak Dijital Türkiye aracılığı ile güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.
 • Bilgilendirme Hizmeti
  Dijital Türkiye üzerinden kurulan Aktif Bilgilendirme altyapısı ile kullanıcıların, kendilerini ilgilendiren hizmetlerdeki gelişmeler hakkında anlık bilgi alması amaçlanmaktadır. Dijital Türkiye profilinde cep telefonu ve e-posta bilgileri tanımlı olan kullanıcılara, SMS, e-posta veya mobil cihazlarına yükleyecekleri Dijital Türkiye uygulaması aracılığıyla hizmetler ilgili aktif bilgilendirme yapılabilmektedir.

Dijital Türkiye Entegrasyon Yönetimine Göre Hizmet Türleri

Web Servis İle Entegrasyon

 • Yalın Hizmet
  Tek bir kurumla yapılan bilgi alışverişi ile kullanıcılara sunulan hizmetlerdir.
 • Bütünleşik Hizmet
  Hizmetin sunumunu gerektiren bilgi ve belgelerin birden fazla kurumdan Dijital Türkiye aracılığıyla temin edilerek kullanıcılara sunulan hizmet türüdür.

Kimlik Doğrulama (SSO) İle Entegrasyon
Dijital Türkiye güvenli kimlik doğrulama alt yapısı kullanılarak Kamu Kurum siteleri üzerinden sunulan hizmetlerdir. 

Dış Link İle Entegrasyon
Dijital Türkiye üzerinden Kamu Kurum sitelerine yapılan yönlendirme ile sunulan hizmetlerdir.

Bütünleşik Hizmet Modelleri

 • Konsept Bazlı Hizmetler
  Dijital Türkiye üzerinden sunulan hizmetlerdeki bilgilerin konusuna göre gruplanarak, ilişkilendirilerek yeni bir hizmet halinde kullanıcı odaklı sunulmasıdır. Kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir hizmet üzerinden erişebilmesi örnek olarak gösterilebilir.
 • Yaşam Döngüsü Hizmetleri
  Doğumla başlayıp ölüm ve miras süreciyle biten insan yaşamının tüm evrelerini barındıran hizmet gruplarıdır. Taşınma süreci, adres değişikliği, abonelik işlemleri, okul ve aile hekimi değişikliği gibi adımlarıyla yaşam döngüsü hizmetlerine örnek olarak gösterilebilir.
 • Konum Bazlı Hizmetler
  Kişilerin konumlarıyla ilişkilendirilerek genellikle mobil uygulamalar üzerinden sunulabilecek hizmetlerdir.
 • Süreç Bazlı Hizmetler
  Yaşam döngüsü içerisinde yer alan ve bir sürecin diğerini beslediği durumlarda,  süreçlerin otomatize olarak tetiklendiği hizmetlerdir.

Dijital Türkiye Hizmet Sunum Platformları

 • turkiye.gov.tr
  Dijital Türkiye’nin ilk erişim kanalıdır. Dijital Türkiye kullanıcılarının hizmetlere erişimleri için kullandıkları ana kanaldır. www.turkiye.gov.tr adresi aracılığıyla 18 Aralık 2008’de hizmete açılan Dijital Türkiye web arayüzü ile hizmet vermeye başlamıştır. 
 • turkiye.gov.tr - Mobil
  Dijital Türkiye üzerinde bulunan hizmetlerin, vatandaşlar tarafından her yerden ulaşılabilir olması amacıyla oluşturulmuş, iOS ve Android platformlarından sunularak akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamalardır. 
 • kamu.turkiye.gov.tr
  Kamu kurumlarının turkiye.gov.tr üzerinden vatandaşa sundukları hizmetlere benzer şekilde Dijital Türkiye merkezi yetkilendirme altyapısını kullanarak diğer kuruluşlara hizmet sunabildikleri bir platformdur. Bu platform ile isteyen kamu kurumu ek bir geliştirme maliyeti olmadan diğer kamu kurumu ya da özel kuruluşlar ile veri alışverişi yapabilmektedir.
 • Servis Paylaşım Altyapısı
  Kamu kurumlarının hizmet sunumunda kullanmak üzere ihtiyaç duydukları verilere Dijital Türkiye üzerinden belli bir yetkilendirme dâhilinde erişilebilmesini sağlayan platformdur. 
 • Kesintisiz Erişim
  Vatandaşların talebi olmadan hizmetlerin verildiği proaktif bir yapıdır. Örneğin, bir çocuk doğduğunda devlet ebeveynlere, vatandaşların kendileri bir talepte bulunmadan doğum belgesi almaları gerektiğini bildirmektedir. Buna benzer olarak, pasaportlarının ve diğer belgelerinin sürelerinin dolması durumunda kişilere gerekli bilgiler verilmektedir.