İmza Yetkilileri Modülü (İYEM)

  1. İmza sahibi yönetici bilgilerinin elektronik yazışmalarda imza bölümüne doğrudan aktarımı sağlanmaktadır.
  2. İmza sahibi yöneticinin bir kurumda imza sahibi olup olmadığı sorgulanabilmektedir.
  3. İmza sahibi yöneticinin hangi kurum ve birimlerde görev yaptığı sorgulanabilmektedir
  4. Kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim bilgileri tek merkezden sunulmaktadır.