Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)

 1. DETSİS içerisinde devletin tüm teşkilat yapısı merkezi sistem üzerinde tekil olarak tanımlanarak devletin künyesi oluşturulmaktadır.
 2. Kamu kurumlarının resmi üst yazılarının sayı bölümünde kullanmak zorunda oldukları T.C. DETSİS Numaralarını üretmektedir.
 3. DETSİS içerisindeki hiyerarşik yapı, kurumların elektronik belge yönetim sistemleri içerisindeki kurum ve birim teşkilat yapılarını oluşturmaktadır.
 4. e-Yazışma paketi (EYP) üst verisi olan kurum kimlik kodları (KKK), DETSİS Numaraları üzerinden oluşturulmaktadır.
 5. Vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yaptıkları başvuruları, DETSİS yapısı üzerinden ilgili kurum ve birimlere yönlendirilmektedir.
 6. Ulusal elektronik tebligat (UETS) adresleri DETSİS Numaraları üzerinden üretilmektedir.
 7. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri DETSİS Numaraları ile eşleştirilmektedir.
 8. Kurumların kamu ihale ilanları DETSİS Numaraları üzerinden alınmaktadır.
 9. Kurumların Devlet Malzeme Ofisi talepleri DETSİS Numaraları üzerinden alınmaktadır.
 10. Kurumların kalkınma ajansları proje başvuruları DETSİS Numaraları üzerinden alınmaktadır.
 11. Kurumların resmi basın ilan talepleri DETSİS Numaraları üzerinden alınmaktadır.
 12. DETSİS ağaç yapısı kurumsal uygulamalarda kullanılmak üzere ağ servisleri üzerinden güncel şekilde paylaşılmaktadır.
 13. Devletin kurum birim sayıları kategori (bakanlık, bağlı/ilgili/ilişkili kuruluş gibi) ve statülerine (genel müdürlük, başkanlık, müdürlük gibi) göre istatiksel olarak yayımlanmaktadır.
 14. Devletin kurum birim sayıları türlerine (okul, hastane, müze gibi) göre istatiksel olarak yayımlanmaktadır.