Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)

   Proje Hakkında

1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “kamu kurum ve kuruluşlarında yazılı iletişimin çağa uygun olarak geliştirilmesi amacıyla otomasyon tekniklerine uygun ortak bir kodlama standardının oluşturulacağı, kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazışmalarda haberleşme kodlarını kullanacağı” belirtilmiştir.

10 Şubat 2011 tarihli ve 27842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 1991/17 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak yeni bir işleyişle Devlet Teşkilat Veri Tabanı (DTVT) yapısı oluşturulmuştur.

2011/1 sayılı Genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilat yapılarına ilişkin haberleşme kodları ile iletişim bilgilerinin girişi ve güncellenmesi işlemleri düzenlenmiştir. Genelge ile devlet teşkilatında yer alan tüm birimlerin resmi yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının tanımlanması süreci elektronik ortama aktarılmış ve DTVT’de yer alan her bir kurum ve birime otomatik olarak kurum kimlik kodu verilmiştir.

2014 yılında yapılan geliştirme ile kurum ve birimlerin kategori, statü ve türlere göre sınıflandırılmasıyla birlikte yeni bir yapıya geçilmiş ve kurum kimlik kodları 8 haneli DETSİS numarasına dönüştürülmüştür.

2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile birimlerin resmi yazıların sayı bölümünde haberleşme kodları yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası kullanacağı hükme bağlanmıştır.

2018 yılında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 527’nci maddesinde yer alan Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek  hükmü ile DETSİS, Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın (CBDDO) görevleri arasında tanımlanmıştır.

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile resmi yazılarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası kullanımına ilişkin uygulama devam ettirilmiştir.

2022/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 3 Aralık 2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 2011/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 2022/18 sayılı Genelge ile DTVT’den DETSİS’e dönüşümün Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından tamamlandığı ve bu sürecin “Dijital Türkiye” vizyonunun temel unsurlarından biri olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmiştir.

DETSİS, yeni yüzüyle www.detsis.gov.tr adresi üzerinden kullanıma açılmıştır. DETSİS’te sunulan en önemli yeniliklerden biri, devlet teşkilatının geçmişten bugüne değişimini gösteren “Tarihçe” modülünün eklenmesi olmuştur. Bu modül sayesinde devlet teşkilatında yer alan kurumların mevzuat kapsamında gerçekleşen değişimleri tarihsel sıralama içinde görselleştirilmiştir. Ayrıca kurulan, güncellenen veya kapatılan kurum/birim bilgileri de “Birim Değişiklikleri” alanında paylaşılmaya başlanmıştır.

Kurum/birimler için belirlenen standartlar dâhilinde;

  • Kurum/birim adı,
  • Hiyerarşi,
  • Tüzel kişilik,
  • Bütçe türü,
  • Kategori,
  • Statü,
  • Özellikli tür,
  • İletişim bilgileri,
  • Kuruluş mevzuatı,
  • Kurumsal logo

ve benzeri veriler kurum yetkilileri tarafından DETSİS’ te tanımlamaktadır.

DETSİS’te kurum ve kuruluşların künye bilgilerinin yanı sıra sundukları hizmetler ve kurum/kuruluşla ilişkili mevzuat bilgileri de yer almaktadır. İletişim alanında doldurulacak form ile sistem hakkındaki öneri veya taleplerin doğrudan Başkanlığımıza iletilmesine de imkân sağlanarak katılımcı bir sistem yönetimine zemin hazırlanmıştır.

DETSİS’te yer alan verilerin, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince resmi yazıların başlık (antet), muhatap ve sayı bölümlerinde esas alınması zorunlu olduğundan DETSİS, tüm kurumların elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) uygulamaları başta olmak üzere devlet teşkilatı verilerinin esas alındığı tüm sistemlerde kritik bir rol üstlenmektedir.

CİMER, UYAP, MEBBİS, UETS, HEYS, KMS, e-Belediye, Kariyer Kapısı, Ulusal Staj Programı, SEKAPS, AYDES, DMO e-Satış, EKAP, İLANBİS, KAYS, e-Mühür, Kurumsal Şifreleme Sertifikası gibi uygulamalarda kullanılmak üzere 1.000’den fazla kurum ile entegre olarak çalışan ve günlük 100.000’den fazla sorgulama yapılabilen DETSİS, kamu yönetiminin temel bilgi sistemlerinden biridir.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) Kullanım Kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

Bu sayfa en son 07 Ağustos 2023 tarihinde güncellenmiştir.