Yerli Siber Güvenlik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması Platformu

   Proje Hakkında

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na "yerli ve millî dijital teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması yoluyla geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeler geliştirmek" ve "kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve millî siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak" görevleri verilmiştir.

Bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi, yerli ve millî ürünlerin yaygınlaştırılması ve olgunlaştırılması; bu sayede yabancı ürünlerle yarışabilir noktaya erişmesi ve küresel pazarlara açılmasını sağlamak üzere kamu kurumları, siber güvenlik teknolojisi üreticileri, hizmet sağlayıcıları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar yürütülmektedir.

Siber güvenlik alanında yerli ekosistemin gelişmesini sağlamak amacıyla Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda kamu alımlarını bütünleştirmeye, yerli siber güvenlik ürünlerinin olgunluk seviyelerini belirleyip kademeli olarak iyileştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik “Yerli Siber Güvenlik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması Platformu” çatısı altında bir sistematik geliştirilmeye başlanmıştır.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Kamu İhale Kurumu öncülüğünde 2021 yılında oluşturulmuş platform, bugün 13 kurumun yer aldığı bir çalışma grubudur.

Platformun ana hedefi yerli ve millî siber güvenlik ürünlerinin kullanımının, başta kamu olmak üzere tüm sektörlerde, yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmektir. Bu çalışmalar politika, mevzuat, standartlaşma/olgunlaştırma, teşvik/destek/finansman ve uluslararasılaşma olmak üzere beş ana alanda devam etmektedir.

Çalışmalar 100 günlük kısa süreli uygulama fazları halinde yapılmaktadır. Kurumlar bu süre içinde gerçekleştirebilecekleri ölçülebilir, somut çıktısı olan ve yaygınlaştırmayı ivmelendirebilecek potansiyele sahip faaliyetleri belirlemekte ve bir aksiyon listesi oluşturmaktadır. Grup onayı ile son haline gelen aksiyonların izlenmesi ve takibi ayda bir kez yapılan değerlendirme toplantıları ile sağlanmaktadır.

2023 yılı itibarıyla çalışmaların ikinci fazı yürütülmektedir. İlk fazda 18 ana aksiyon ve 31 faaliyet ele alınmıştır. İkinci fazda 27 ana aksiyon ve 46 faaliyet ele alınacaktır.

İlk fazda, platformda yer alan kurumlarımızın çalışmaları ile aşağıdaki çıktılar elde edilmiştir:

 1. Siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin sınıflandırılmasında standart oluşturulması amacı ile “Siber Güvenlik Taksonomisi” geliştirilmiştir.
 2. Kamuda siber güvenlik ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılması hususunda kamu kurumlarının görüş ve önerilerinin alındığı bir çalıştay yapılmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Çalıştay sonuçları ikinci fazda ele alınacak aksiyonlar için girdi sağlamıştır.
 3. “Kamu Bilişim Alımları Yönetmeliği” yayımlanmıştır.
 4. Öncelikli siber güvenlik alanları belirlenmiştir.
 5. Yerli siber güvenlik sektörü için destek ve teşvik mekanizmalarının mevcut durum analizi gerçekleştirilmiştir.

 

Yerli Siber Güvenlik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması Platformu

Koordinasyon: Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı

Üyeler:

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Savunma Sanayi Başkanlığı
 • Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Kamu İhale Kurumu
 • Türk Standardları Enstitüsü
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK)
 • TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.

Bu sayfa en son 12 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiştir.