Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu

   Proje Hakkında

Türkiye’de yapay zekâ, veri bilimi, robotik ve bunlarla yakından ilişkili teknoloji alanlarında araştırma, geliştirme, uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve Ar-Ge altyapıları ile üniversite araştırma altyapılarını bir araya getirmek amacıyla “Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu”nun (DİİB Platformu) kurulması adına 2022 yılı Nisan ayında çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu paydaşları yenilikçi teknoloji ve uygulamaları tasarlayıp hayata geçirme yoluyla ekonomik, teknolojik ve toplumsal değer oluşturmak adına bir araya getirecek DİİB Platformu ilgili alanlardaki çalışmaları destekleyecek ve disiplinler arası projelerin millî kaynak ve imkânlar ile hayata geçirilmesini hızlandıracaktır.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 67 üniversite ile 4 uygulama ve araştırma merkezine teknik altyapı, insan kaynağı, araştırma alanları, bilimsel makale ve patent çalışmaları ile uluslararası ve ulusal proje bilgilerini içeren bir değerlendirme formu iletilmiştir. Değerlendirme formlarına geri dönüş yapan 41 üniversite ve 1 merkez arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda DİİB Platformu’nun ilk üyelerine aday olarak 8 üniversite tespit edilmiştir. Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erciyes Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Akıllı Fabrika Sistemleri merkezleri değerlendirmeler sonucu en yüksek puanı alan merkezler olarak belirlenmiştir. Seçilen üniversite uygulama ve araştırma merkezlerini yerinde incelemek, fiziki ve teknik altyapılarını tespit etmek ve ilgili alanlarda yürütülmüş/yürütülmekte olan projeler hakkında daha detaylı bilgi almak adına 28 Haziran 2022 tarihinde teknik ziyaretler başlatılmıştır. Teknik ziyaretler sonucunda, değerlendirme formuna göre tespit edilen 8 üniversitenin DİİB Platformu’na üyelikleri uygun görülmüştür.

20 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Sn. Dr. Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sn. Halis Yunus Ersöz ile belirlenen 8 üniversitenin rektörlerinin katılımıyla Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu İmza Töreni gerçekleştirilmiştir.

Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu’nun Hedefleri:

 • Kamu ihtiyaçlarına yönelik yerli teknoloji çözümleri geliştirilmesinin etkin şekilde koordine edilmesi,
 • İleri dijital becerilerin geliştirilmesi adına kısa/uzun dönemli eğitimlerin yürütülmesi,
 • Dijital Avrupa Programı çağrıları için konsorsiyumlar kurulması ve proje geliştirilmesinin desteklenmesi,
 • Uluslararası iş birlikleri ile hizmet kapsamının genişletilmesi,
 • Dijital ekonominin gelecekte oluşturacağı fırsatlardan en üst seviyede faydalanılması adına strateji ve politika çalışmalarının desteklenmesi,
 • Dijital Avrupa Programı harici diğer birlik programlarında koordinatör veya paydaş olarak projelerin geliştirilmesi.

Üyeler:

Ege Üniversitesi
 

Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Büyük Veri, Veri Yönetimi, Veri Yönetişimi
 • Makine Öğrenmesi
 • Sağlık Alanında Yapay Zekâ Temelli Görüntü İşleme
 • Medikal Görüntü işleme
 • Nesnelerin İnterneti
 • Dron ve Robot Haberleşmesi
 • Mobil ve Otonom Robotlar
 • Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği

Örnek Projeler

 1. Aygıt Ağacı Yazılımlarının Farklı Gömülü Sistem Platformları için Model Güdümlü Geliştirilmesi
 2. AgentDSM-Eval: Çok Aracılı Sistemler için Etki Alanına Özgü Modelleme Dillerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çerçeve Geliştirme
 3. Geleceğin Ağlarında Uçtan Uca Video Akışlandırma ve Çoklu Gönderim
 4. SDN Tabanlı bir Ağda MPTCP ile Servis Farklılaştırma
 5. Bulut Yönetimli Güvenlikli Uç Cihazlar Üzerinde Modüler Uygulamalar Çalıştırabilen Analiz Sisteminin Geliştirilmesi
 6. Ölçümlenmiş Yüzeyaltı Saçılımı Sunumu İçin Bir Genetik Algoritma

Web Sayfası: https://ube.ege.edu.tr/

Erciyes Üniversitesi

Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Yapay Zekâ ve Uygulamaları,
 • Sağlık Alanında Yapay Zekâ ve Yeni Nesil Teknoloji Uygulamaları
 • Derin Öğrenme,
 • Bilgisayarlı Görü,
 • Biyoenformatik,
 • Nöral Hesaplama ve Uygulamalar
 • Biyomedikal Sinyal İşleme ve Kontrol

Örnek Projeler

 1. DeepDent: Radyolojik İmgelerden Diş Hastalıkları Bulgularının Yapay Zekâ Tabanlı Özgün Yaklaşımlar ile Tespitine Yönelik Bir Uzman Sistemin Geliştirilmesi
 2. DeepOculus: Optik Koherens Tomografisi Görüntülerinden Göz Hastalıkları Bulgularının Yapay Zekâ Tabanlı Özgün Yaklaşımlar ile Tespitine Yönelik Bir Uzman Sistemin Geliştirilmesi
 3. Su Temin Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin Hibrit Yöntemlerle Optimizasyonu
 4. Dental İmplant Sistemlerinin Tanınması için Derin Öğrenme Ağı Geliştirilmesi
 5. Derin Öğrenme Yöntemleri ile Gerçek Zamanlı Otomatik Polip Tespiti için Bilgisayar Destekli Teşhis Sistemi
 6. Mamografi Görüntülerinden Yapay Zekâ Temelli Kanser Teşhisi
 7. Radyasyona bağlı karaciğer hastalığı sınıflandırması için yeni bir hafif evrişimli sinir ağı
 8. Denetimsiz özellik çıkarımı kullanılarak karaciğer histopatoloji görüntülerinin derin öğrenme tabanlı steatoz ölçümü

Web Sayfası: https://www.erciyes.edu.tr/home/index

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Robotik ve Otonom Sistemler
 • Akıllı Üretim Sistemleri
 • Hata Tespiti ve Kestirimci Bakım
 • Lojistik 4.0 Uygulamaları
 • Otonom Taşıyıcılar İçin Rota Optimizasyonu ve Görev Planlama
 • Endüstri 4.0 Uygulamaları
 • Akıllı Tarım Uygulamaları
 • Sağlıkta Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Enerjide Akıllı Sistem Uygulamaları

Örnek Projeler

 1. OPEVA: Elektrikli Araç Özerkliğinin Optimizasyonu
 2. SÜİT: Sürdürülebilir Kentler İçin İleri Teknolojiler Platformu
 3. Valu3e: Otomatik Sistemlerin Emniyet ve Güvenliğinin Doğrulanması ve Validasyonu
 4. Otonom Taşıma Araçları ve İnsan-Makine Geliştirilmesi / Akıllı Fabrikalar için Makine-Makine Arayüzleri
 5. Akıllı Arıza Tespit ve Kestirimci Bakım Sisteminin Geliştirilmesi
 6. POLDER: Kentsel Veri Politikası Laboratuvarı (Politika & Veri İstismarı & Yeniden Kullanım)
 7. IoToPro: Otomotiv Endüstrisi için Akıllı Üretim Yönetim Sistemi
 8. TIoCPS: Güvenilir ve Akıllı Siber-Fiziksel Sistem Toplulukları
 9. Çimento Tesislerinde Kullanılacak Olan Atıktan Türetilmiş Yakıtların Özelliklerinin Belirlenmesinde Proses, Çevre ve Malzeme Kalitesini Güvence Altına Alacak Bir Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi İçin Kimyasal Girdi Odaklı Hiper Spektral Görüntüleme ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı
 10. Ülkesel Ekmeklik Buğday Alım Baremi İçin Taşınabilir V-Nir Cihazı Geliştirilmesi
 11. Yerli Enerji yerli Yazılım, Enerji Dağıtım Firmaları
 12. ROSinPS: ROS endüstriyel iç mekân konumlandırma sistemi
 13. PHMTool4ROS: ROS için Prognostik ve Sağlık Yönetim Aracı
 14. ROSin için Sanal Robot Laboratuvarı ve Öğrenme Materyalleri
 15. Sertifikalı DIH, Yerel Robotik Evanjelisti
 16. Sertifikalı DIH, Change2Twin

Web Sayfası: https://cisar.ogu.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi ve Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ AI)

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Veri Modelleme
 • Siber Güvenlik
 • Biyo-enformatik
 • Büyük Veri
 • Hesaplama Kuramı
 • Veri Madenciliği ve Veri Tabanları
 • Derin Öğrenme ve Derin Pekiştirmeli Öğrenme
 • Otonom Sistemler
 • Veri Odaklı Optimizasyon
 • Yapay Öğrenme ve Yapay Zeka,
 • Robotik
 • Makine Öğrenmesi
 • Bilgisayarlı Görü
 • Görüntü İşleme, Doğal Dil İşleme ve İşaret İşleme
 • Canlandırma/Animasyon

Örnek Projeler

 1. Avrupa’da İleri Hesaplama Ortaklıkları 4. Uygulama Fazı
 2. Avrupa’da İleri Hesaplama Ortaklıkları 5. Uygulama Fazı
 3. Avrupa’da İleri Hesaplama Ortaklıkları 6. Uygulama Fazı

Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ AI) için örnek projeler ise;

 1. TEAMING.AI - Üretimde Yapay Zeka Sistemlerini Korumak ve Geliştirmek için İnsan-Yapay Zeka Ekip Oluşturma Platformu
 2. Çevik Sürü Robotik İçin Gelişmiş Algılama, Planlama ve Öğrenme
 3. Çok Aracılı Askeri Karar Verme (HAMLE) için Grafik Derin Takviyeli Öğrenme
 4. TECH-TOYS: Nörogelişimsel Bozuklukların Erken Tespiti ve İzlenmesi İçin Sensörlü Oyuncaklar İle Bebeklik Döneminde Dijital Biyobelirteçler Elde Edilmesi
 5. Makine Öğrenimi Teknikleri ile Arama-Sorgulama Motorunun Geliştirilmesi ve Müşteri Davranışlarının Analitik Ölçümlenerek Tahminlemesi
 6. Hema Büyük Veri Platform Kurulumu ve Gerçek Zamanlı Kestirimci Bakım ve Etkileşimli Görselleştirme Analitik Çalışmaları

Web Sayfası: https://www.uhem.itu.edu.tr/

                          https://ai.itu.edu.tr/

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Akıllı Fabrika Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFSUAM)

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Endüstride Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Sistemleri
 • RFID Sistemler
 • Makine Öğrenmesi
 • Sensor Teknolojileri
 • MIMO Antenler ve Sistemler
 • Ses İşleme ve İşaret İşleme
 • Nesnelerin İnterneti
 • Dijital İkiz
 • 3B Modelleme
 • Tele-robotik Sistemler
 • Sualtı Robotik Sistemleri
 • İnsansız Hava Araçları

Örnek Projeler

 1. Ultra Geniş Bant Kablosuz İletişim için Terahertz Altı Dalga Aralığında Entegre Fotonik Alıcı-Vericiler
 2. Düşük Enerjili Atımlı Elektromanyetik Dalga Tabanlı İyileştirme Ekipmanı Tasarımı
 3. Kablosuz İletişim Sistemleri için Aktif Anten Dahil Düşük Güçlü Alıcı-Verici Tasarımı
 4. Yeni Nesil 2.4/5.8 GHz Wi-Fi Uygulamaları için Elektronik Kontrollü, Çok Fonksiyonlu, Şekil Hafızalı Alaşım Metalik Panel Anten Tasarımı
 5. Modüler Dual Band Yüksek Kazanımlı MIMO WiFi NiTi Metalik Anten Ev Aletleri için Alıcı-Verici Modüllerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
 6. Elektronik Kontrollü Çok Fonksiyonlu Tekrar Konfigüre Edilebilir UHF Bandında Metal Yoğun Ortamda Çalışan RFID Antenlerle Çelik Jant Üretim Takip Sistemi
 7. Çift Bantli Yüksek Kazançlı Mimo Wifi Metal Anten Tasarımı Ve Alıcı-Verici Birimlerin Iot Tabanlı Akıllı Beyaz Eşya Uygulamalarına Yönelik Olarak Geliştirilmesi
 8. Covid 19 Pandemisi ve Sonrasında İnsan Sağlığın İzlendiği Sistemlere Ait Giyilebilir Cihazlara Yönelik Bataryasız Destekleyici Teknoloji
 9. Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi
 10. Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi
 11. Otomotiv Sektörü İçin Uzaktan Haberleşmeli ve Zeki Çizelgelemeli Kablo Üretimi Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi

Web Sayfası: https://akillifabrikasistemleri.ikcu.edu.tr/

Koç Üniversitesi

İş Bankası Yapay Zeka Merkezi (KUIS AI)

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Robot-Bilim, İnsan-Robot Etkileşimi
 • Pekiştirmeli Öğrenme, Makine Öğrenmesi, Yapay Öğrenme Modelleri
 • Bilgisayarla Görme, Görüntü İşleme, Doğal Dil İşleme, Konuşma İşleme
 • Multimedya Sinyal İşleme, Uyarlanır Sinyal İşleme
 • Veri Analitiği ve Modelleme
 • Bioenformatik, Sistem Biyolojisi
 • Tıp Ve Moleküler Biyoloji Alanında Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Dağıtık Sistemlerde Yapay Zekâ
 • Yüksek Başarımlı Hesaplama
 • Paralel ve Dağıtık Sistemler

Örnek Projeler

 1. İmge/Video Onarma ve Sıkıştırma için Açıklanabilir Derin Öğrenme Yaklaşımları
 2. Derin Öğrenme ile İmge ve Video İşleme
 3. Kendi Kendine Denetimli Öğrenme için Bilgi-Kuramsal Çerçevenin Uzantıları
 4. Kendi Kendine Denetimli Öğrenme için Bilgi-Teorik Çerçeve
 5. Derin Sinir Ağları için Hacim Maksimizasyonu ve Minimizasyon Tabanlı Düzenleme
 6. CardioStressCI: Nöronal Fonksiyon Üzerindeki Kardiyovasküler Stres Etkileri: Bilişsel Bozukluğa Hücre İçi Yollar
 7. 360 Derece Panoramik Videoların Kalitesinin Görsel-İşitsel Belirginlik Rehberliğinde Ölçülmesi
 8. İnsan Geri Bildirimli Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Anlaşılır Robot Davranışı Yaratma
 9. Hidrokraker Ünitesi için Yakın Gelecek Anomali Kestirimi
 10. Deprem Sonrası Müdahale için Pekiştirmeli Öğrenme Tabanlı Kaynak Dağıtımı
 11. Derin Öğrenme ile Sayısal Akışkanlar Dinamiği Hesaplarının Hızlandırılması
 12. Masa Üstü Robot Kolu Uygulamaları için Görü
 13. Medikal Görüntülerde Nesne Bölütlemesi için Şekil-Koruyan Derin Sinir Ağları
 14. Dijital Patolojide Hücre Analizi ve Yüksek Dereceli Over Seröz Karsinomunda Homolog Rekombinasyon Kaybının Karakterize Edilmesi için Derin Öğrenme Destekli Kalabalık Yoğunluk Kestirimi
 15. Sparcity: Seyrek Hesaplama için Bir Optimizasyon ve Ortak Tasarım Çerçevesi
 16. VUAD: Otonom Sürüşler için Video Anlama
 17. Daha Az Gidilen Yol: Otonom Sürüşte Nadir Olayların Tek Seferde Öğrenilmesi
 18. İnsan-Robot Dokunsal (Haptik) Etkileşimi için Makine Öğrenme Tabanlı Admitans Kontrolü
 19. Enerji Tasarruflu ve Uçtan Uca Güvenli Bulut Depolama Sistemleri
 20. Petrol Rafinerisinde Uç Zeka ve Bilgi İşlem, Çalışma Alanı 2
 21. SynergyNet: Blockchain, Akıllı Sözleşmeler ve Birleşik Öğrenim ile Enerji İnterneti
 22. İstihbarat Yardımı için Doğal Dil Talimatlarından Prosedürel Dilin Otomatik Öğrenimi

Web Sayfası: https://ai.ku.edu.tr/

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Robotik ve Yapay Zekâ Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ROMER)

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma
 • Sinirsel Ağlar
 • Pekiştirmeli Öğrenme, Yapay Öğrenme, Takviyeli Öğrenme
 • Sanal Simülasyonlarda ve Bilgisayar Oyunlarında Davranış Modelleme
 • Robotik ve Çoklu Robot Sistemleri
 • İnsan-Robot Etkileşimi
 • İnsansız Su Altı ve Hava Araçları
 • Karar Verme Sistemleri
 • Sinyal İşleme
 • Gömülü Sistemler
 • Otonom Araçlar
 • Araç İçi İletişim Ağları
 • Görüntü & Dil Entegrasyonu
 • Makine Öğrenmesi
 • Büyük Veri ve Veri Madenciliği
 • Karar Verme İçin Veri Analitiği
 • Arttırılmış Gerçeklik

Örnek Projeler

 1. Kısmi Gözlenebilirlik Altında Sıralı Karar Vermede Alt Hedef Belirleme
 2. Küresel Tekerlekli Mobil Robotlarda Denge, Yörünge Kontrolü ve Yol Planlaması
 3. H3DR Kamera: Çoklu Pozlama &Amp; Otonom Araçlar İçin Çoklu Görüntüleme Özelliği
 4. Mini Mikro İnsansız Hava Aracı Tespit Algoritması Geliştirme
 5. Görüntü İşleme İle Kaçak Kullanım Tespit ve Tüketim Tahmin Sistemi
 6. Küçük Otonom İnsansız Hava Aracı Geliştirme Projesi (KO-İHA)
 7. Yaratıcı Endüstrilerin Ortaya Çıkışı ve Oyun, Giyilebilir Cihazlar ve Yeni Nesil Film Prodüksiyonunun (ECITE) Dönüşümü
 8. Hesaplamalı Yöntemler ve Yapay Zeka Destekli Tasarlanmış Akustik Performatif Üretken Panel Sistemleri
 9. Makine Öğrenmesi ve Simülasyon Tabanlı, İklim Değişikliğine Yönelik Kentsel Bina Enerji Modellemesi (Kbem) İçin Araç Geliştirilmesi
 10. CIRAK: Montaj İşçileri için Uyumlu Robot Manipulator Desteği
 11. Uzun Menzilli Radar Sistemleri İçin Veri Füzyonu Tekniklerinin Geliştirilmesi
 12. Çoklu Hedef Çoklu Sensör Füzyon Algoritması Geliştirme Projesi
 13. Türkiye Üzerinde Yer Gözlem Verileriyle İyileştirilmiş Yüksek Çözünürlüklü Homojen Radar Yağış Haritası Elde Edilmesi
 14. Sanal Gerçeklik ve Göz Takibi Uygulamaları İle YBM Tabanlı Tehlike Analizi Sistemi
 15. Sosyal Etkileşim Araştırmaları İçin Çoklu Göz İzleme Yönteminin Geliştirilmesi Projesi
 16. Çeşitli Kanser Türlerinde Veri Entegrasyonu İle Hastalık Ağlarının Atomik Ayrıntıda Çok Boyutlu Modellenmesi
 17. Yinelemeli Süreç Optimizasyonuna (Ped-Act) Yönelik Dijital Referanslar İçin Ped'lerin Otomatik Karakterizasyonu
 18. Bal Arısı Kolonilerinin Bilgisayarlı Görü ve Çevresel Algılayıcılar ile Takibi ve Kovan Sağlığının Yapay Zeka ile Belirlenmesi
 19. Yorumlanabilir Makine Öğrenmesi ile İnsan-Makine Etkileşiminin Artırılması
 20. Derin Yapay Sinir Ağları İçin Enerji Verimli Otonom Donanım ve Uygulamaları
 21. Enerji Nakil Hatlarında Makina Öğrenme Tabanlı Siber Saldırı Tespiti
 22. Akıllı Tarım için Nesnelerin İnterneti Yaklaşımı
 23. Bulut Sistemlerinde Pekiştirmeli Öğrenim ve Büyük Veri Analiziyle Güvenlik
 24. Bulut Tabanlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Büyük Veri İşleme Platformunun Geliştirilmesi
 25. Mikro Şebeke Uygulamaları İçin Elektrikli Araç Batarya Kullanımının Modellenmesi Ve Enerji İhtiyacının Tahmin Edilmesi
 26. Bulut Tabanlı Merkezileştirilmiş Uç Nokta İzleme, Tehdit Tespit ve Müdahale Sistemi Geliştirme Projesi
 27. Büyük Veri Algoritmaları Kullanarak Kayıp Kaçak ve Arıza Analizleri Süreçlerinin İyileştirilmesi
 28. Konum Bazlı Seçilebilir Otonomi Seviyesine Sahip Tarım Aracı Yönlendirme ve Kontrol Sistemi
 29. Akıllı Robotik Tedavi Sistemi
 30. Yüksekten Düşme İş Kazalarının Giyilebilir Sensörler ile Tespiti ve Nesnelerin İnterneti Kullanılarak Kaza Etkilerinin Azaltılması

Web Sayfası: https://romer.metu.edu.tr/tr

Sabancı Üniversitesi

Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi(VERİM)

Uzmanlık, araştırma ve uygulama alanları;

 • Bilgisayarla görme
 • Biyoinformatik
 • Büyük veri ve bulut bilişim
 • Derin öğrenme
 • Doğal dil anlama
 • Karar analitiği
 • Makine öğrenmesi
 • Sinyal işleme
 • Veri analitiği ve veri madenciliği
 • Veri bilimi ve sosyal medya
 • Veri görselleştirme siber güvenlik
 • Veri işleme ve optimizasyon
 • Veri mahremiyeti ve güvenliği
 • Yüksek performanslı hesaplama

Örnek Projeler

 1. EuroHPC Programı Çerçevesinde kurulan Ulusal Yeterlilik Merkezleri
 2. İşbirliğini, alışverişi ve dayanışmayı artırarak sosyal uyum, olumlu mesajlaşma ve barış için dijital teknolojiyi kullanmak
 3. Paket Fiyatlandırma Problemine Ürün Değerlemelerini Öğrenen Makine Öğrenme Uygulamaları: Toplu Süreç Optimizasyonu
 4. Çevrimiçi sosyal ağlarda koordinasyon ve otomatik davranış tespiti için sistemler
 5. Derin Öğrenme ile Osmanlıca Dokümanların Tanınması
 6. Entitypedia Ve Entitybert Ile Uçtan Uca Sinirsel Varlık İlişkilendirme Sistemi
 7. Monte Carlo Yöntemleri ile Veri Mahremiyeti Uygulamaları
 8. Derin Öğrenme Tabanlı Bir Nefret Söylemi Tanıma Sistemi: Türkiye ve Tunus'un Karşılaştırmalı Analizi
 9. SparCity: Seyrek Hesaplamalar için Bir Optimizasyon ve Ortak Tasarım Çerçevesi
 10. Derin Öğrenme ile Anlamsal Yüz Niteliklerini Sınıflandırma Ve Sıralama
 11. Kanser miRNA Terapileri için Sinerjistik Çalışan miRNA Tespit Platformu
 12. COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi
 13. Çoklu-Değişkenli, Çoklu-Zamanlı, Çoklu-Çözünürlüklü Ve Çoklu-Kaynaklı Uzaktan Algılanmış Görüntülerin Çözümlenmesi Ve Öğrenimi
 14. Fonksiyonel Çizge Çekirdekleri ile Kanser Hasta Altgruplarının Keşfi
 15. Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri
 16. Hiperçizge Parçalama Problemi İçin Yüksek Başarımlı Hesaplama Algoritmaları

Web Sayfası: https://verim.sabanciuniv.edu/tr

Bu sayfa en son 18 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiştir.