Sayısal Göz Projesi

   Proje Hakkında

Meme kanseri, hem dünya genelinde en yaygın görülen kanser türü hem de kadınlar arasında kanser kaynaklı ölümlerin en yüksek oranda olduğu kötücül bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı verilerine göre; dünya çapında bu yılda meme kanseri teşhisi konan 2,3 milyon kadının 685.000’inin ölümü ile sonuçlanmıştır. [1] Ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinde ilk sırada yer almaktadır. [2] Ölüm oranlarının azaltılması için meme kanseri tedavisinde erken teşhis çok önemli rol oynamaktadır.

Meme kanserinin erken teşhisi için uygulanan mamografi ile yapılan taramalarda radyologlara yardımcı olabilmek ve iş yükünü azaltabilmek maksadıyla Sayısal Göz Projesi’ni (Yapay Zekâ ile Meme Kanseri Tespiti) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak yürütmekteyiz. 

Bu proje kapsamında;

  • Mamografi görüntülerinin değerlendirilmesinde; radyologlara karar destek sistemi ile tanı koyma ve meme kanserinin erken teşhisinde yardımcı yapay zekâ modeli geliştirmek,
  • Radyologların mamografi filmlerini okumadaki verimliliğini ve doğruluğunu artırmak,
  • Mamografi değerlendirilirken ortaya çıkabilecek insani hatalardan kaynaklı olumsuz durumları en aza indirgemek,
  • Yapay zekâ tarafından riskli olarak tespit edilen görüntüleri radyologlarımızın incelemesi için gerekli olan önceliklendirme işleminin yapılmasını sağlamak hedeflenmektedir.
     

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi altyapısı kullanılarak ofis personeli tarafından geliştirilen farklı yapay zekâ modelleri, mamografi görüntüleri üzerinde çeşitli anomaliler (kitle, kalsifikasyon, asimetri, yapısal bozukluk) tespit edebilmektedir. Tarama mamografisinde ve klinik uygulamalarda karar destek ve önceliklendirme sistemi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Geliştirilen yapay zekâ sistemi; Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi gibi üniversite hastanelerinde geçerleme testlerine tabi tutulmuş olup, performansının ve model başarımının yüzde 90 üzerinde olduğu, uzman hekim ve akademisyenler tarafından doğrulanmıştır. Ayrıca, yine uzman hekim ve akademisyenler tarafından model başarımlarının iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Bu çalışmadaki amacımızı tekrar vurgulamak gerekirse; en öncelikli ve temel amacımız:

  • Yapay zekâ yöntemlerinin/algoritmalarının, hastanede ve/veya sağlık kuruluşlarında görev yapan değerli sağlık personelimizin yerini alması değil, meme kanserinin erken evrelerde ve hızlı biçimde teşhis edilmesinde başarımı arttırmak, daha hızlı tarama yapabilmek ve radyologların iş yükünü hafifletebilmek için, hasta önceliklendirmesinin yapay zekâ algoritmaları ile gerçekleştirilmesi ve sağlık personelimize karar destek mekanizması olarak hizmet verebilmesidir.

Bu projemize "Sayısal Göz" adını vermemizin nedeni, bu çalışmayı vücudumuzdaki diğer organlar için de kullanabilecek olmamız; karaciğer naklinden, COVID-19 ve böbrek taşı tespitine kadar birçok alana yönelik çalışmalarımız ilgili paydaşlarla devam etmektedir.

Referanslar:

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
[2] https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf