Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları

   Proje Hakkında

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasında organizasyon yapısı ve teknik altyapının güçlendirilmesi için teknolojiyi üretecek, geliştirecek ve yönetecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek en kritik bileşendir.

Bu vizyon doğrultusunda Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, yüksek öğretimde siber güvenlik programlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına hız vermiştir.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 05.10.2022 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Ankara, İstanbul ve İzmir’de "Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları"nın açılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Protokol kapsamında buna ek olarak "yükseköğretimde siber güvenlik programlarının yaygınlaştırılması", "mevcut siber güvenlik programlarının güçlendirilmesi", "siber güvenlik ihtisas üniversitelerinin belirlenmesi" ve "Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinliğinin artırılması" konularında çalışmalar da gerçekleştirilecektir.

Siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücünün inşa edilmesi, siber güvenliğin gençler için cazip bir kariyer sahası haline getirilmesi, siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek meslekî nitelik kazandırılması projenin ana amaçları arasındadır.

Proje kapsamında açılacak meslek yüksekokullarında sektörle iç içe, sektörden beslenen bir program uygulanacak, bu sayede öğrencilerin uygulama pratiklerinin gerçek saha deneyimleri ile artırılması sağlanacaktır. Bu nedenle pilot okullar siber güvenlik sektöründe yer alan firmaların yoğun olduğu teknoparklar içerisinde konumlandırılacaktır. Belirlenecek öğretim programı sektörün öncelikli ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlıklarına odaklanacak, seçilen dersleri sektörden uzmanlar da verebilecektir.

Sektör ile üniversiteler arasında geliştirilecek işbirliği modelleri ile sürdürülebilir bir program oluşturulması sağlanacaktır.

Bu sayfa en son 2 Şubat 2023 tarihinde güncellenmiştir.