AçıkVeri Projesi

Proje Hakkında

AçıkVeri Portali, vatandaşlarımıza ve bilim insanlarımıza sunulacak anonimleştirilmiş ve mahremiyeti sağlanmış veriden değer üreten veri paylaşım projesidir.

Yapay zekâ ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilebilmesi için veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ihtiyaç duyulan verilere erişimin sınırlı olması gelişime engel teşkil etmektedir. AçıkVeri Projesi kapsamında anonimleştirilmiş ve mahremiyeti sağlanmış her türlü verinin paylaşılması sağlanarak yapay zekâ ve yenilikçi teknolojilerin ülkemizde geliştirilerek, veriden değer üretilmesi amaçlanmaktadır. 

  • AçıkVeri işlenebilir, kullanılabilir, üçüncü kişiler tarafından üzerinde değişiklikler yapılabilir veri olarak tanımlanmaktadır.  AçıkVeri herhangi bir kontrol mekanizmasına ve kısıtlamaya tabi değildir.
  • AçıkVeri kavramına ne tür verilerin dahil olduğu ve verinin neden açık hale getirilmesi gerektiği hâlihazırda tartışılmakta olup bu alanda birçok akademik çalışma yapılmıştır.
  • AçıkVeri kişilere/kurumlara birlikte çalışabilirlik imkânı sağlamaktadır. Müşterek çalışma ile bilimsel araştırmalardan daha fazla verim elde edilebilecek ve etkileşimli bir ekosistem oluşturulabilecektir.
  • Veriyi açık olarak sunan yayıncılar ile kamu kurumları arasında etkileşim sağlanacak, etkin, şeffaf ve hesapverebilir kamu hizmetleri  ile ekonomik büyüme odaklı bir yönetişim oluşturulabilecektir.
  • AçıkVeri, üniversitelerde çeşitli yayınlar, kitaplar vb. akademik çıktılarda kullanılabileceği gibi planlama, politika geliştirme, yeni teşvik mekanizmaları oluşturulması, olası yeni iş birliklerinin kurulması ve bürokratik süreçlerin azaltılmasında kullanılabilir.
  • AçıkVeri için verinin anonimleştirilmesi elzemdir. Anonimleştirme, kimlik ve hassas bilgiler içeren verilerin ifşasının önlenmesi amacıyla mahremiyet modelleri tarafından yarı tanımlayıcı öznitelikler üzerinde yapılan dönüşüm işlemleridir.
  • Anonimleştirmeyle, verinin tipi ve biçimi korunarak paylaşılmış büyük veri kümelerinde yer alan veri sahiplerinin kimlik bilgileri ve hassas verilerinin ifşa edilmesi zorlaştırılır ya da engellenir.

Kişisel verilerinin korunması ve  gizliliğinin sağlanması gerekliğinin bilincinde olan Ofisimiz; “Federe Öğrenme (Federated Learning)” ve “Diferansiyel Mahremiyet (Differential Privacy)” gibi teknolojiler başta olmak üzere yenilikçi veri mahremiyeti modellerinin geliştirilmesi yaklaşımını benimsemektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, verilerin araştırma ve yapay zekâ teknolojilerinde kullanılabilmesi maksadıyla, mahremiyeti sağlanmış verinin AçıkVeri Portali üzerinden paylaşımını sağlayarak veriden değer üretilmesinin önünü açacaktır.