TekDurak Projesi

   Proje Hakkında

Kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla TekDurak Hizmet Noktası Projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında hizmet sunum kanalları iyileştirilerek çeşitliliği arttırılacak, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacaktır.

Tek durak dünya örnekleri incelendiğinde e-Devlet Portali benzeri yapıların yanı sıra, fiziksel Tek durak noktalarının varlığı dikkati çekmektedir. 

Bu bağlamda her iki hizmet sunum şekli de benimsenerek, tüm vatandaşlarımızın eşit şartlarda kamu hizmetlerine erişim imkanı sağlanacaktır.

TekDurak Hizmet Noktası v1.0 kapsamında yapılacak çalışmalar,

16 Bakanlığımıza ait ve Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden sunulan 32 hizmetin, gerçek kişiye aracılık eden bir temsilci tarafından sunulabilmesine imkân tanıyan pilot uygulamanın hayata geçirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

TekDurak Hizmet Noktası v1.1 kapsamında yapılacak çalışmalar,

Dijital Türkiye üzerinden sunulan hizmetlerin tamamı erişime açık hale getirilecektir. Ayrıca, hizmetlere ilave olarak alternatif ödeme imkânlarının yer aldığı bir ödeme alt yapısının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.  

TekDurak Hizmet Noktası v1.2 kapsamında yapılacak çalışmalar,

Başka hizmet kanalları tarafından yapılması mümkün olmayan, bireysel ya da kurumsal kullanıcıları bir araya getiren finansal veya ticari konulu bütünleşik hizmetlerin erişime açılması planlanmaktadır.