Dijital Türkiye Projesi

   Proje Hakkında

Kamuda dijital dönüşüm yol haritası hazırlama ve dijital ekosistemi oluşturma görevimiz kapsamında, Dijital Türkiye Platformunda (e-Devlet Kapısı) katma değeri yüksek, nitelikli ve bütünleşik hizmetlerin daha fazla sunulması amacıyla, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektörle işbirliği içerisinde çalışmaktayız.

Kamu hizmetlerinin dijital ortama aktarılması amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, 01.01.2021 tarihi itibarıyla Dijital Türkiye Platformunun kullanıcı sayısı 52,1 milyona ulaşmış olup, 722 kuruma ait 5.450 hizmet Dijital Türkiye Portalinde sunulmaktadır.

Amacımız, Dijital Türkiye Platformunda katma değeri yüksek hizmet sayısını artırmak, bu hizmetlerin kapsamını genişletmek ve kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak vatandaşların Dijital Türkiye Platformunu kullanımını kolaylaştırmaktır. Bu çerçevede, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların hizmetleri gözden geçirilerek Dijital Türkiye Platformuna taşınacak hizmetler belirlenmiş ve takvime bağlanmıştır. Bu bağlamda;

  • Dijital Türkiye v1.0 olarak adlandırılan ilk aşamada vatandaşlara yönelik 2.406, iş dünyasına yönelik 2.488 ve kamuya yönelik 1.806 hizmet Dijital Türkiye Platformuna taşınmıştır.
  • İkinci aşama olan v1.1 kapsamında ise vatandaşlarımıza yönelik 471, iş dünyasına yönelik 521 ve kamuya yönelik 406 yeni hizmet devreye alınmıştır.

Diğer taraftan, yürütülen çalışmalarla dijital hizmetlerde performans ölçümlemesine de başlanmıştır.

e-Devlet’ten Dijital Türkiye v1.1’e giden süreçte hizmet başına düşen ortalama belge sayısı 3,80 iken yaptığımız çalışmalar ve kurumlarımızın üstün gayreti neticesinde bu sayı 0,34’e düşürülmüştür.

Ofis olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 81 ilimizdeki 21 elektrik tedarik şirketi ve 72 doğalgaz dağıtım şirketinin hizmetleri Dijital Türkiye Platformuna taşınmıştır. Elektrik, doğalgaz abonelik başvurusu, vasiyetname sorgulama işlemleri daha önce en az 1 günde yapılırken artık Dijital Türkiye Platformu üzerinden dakikalar içinde yapılabilmektedir. Benzer şekilde, öğrencilerimiz yurt kayıt işlemlerini daha önce en az 2 günde yaparken Dijital Türkiye Platformunda yapılan işlemler için bu süre dakikalar mertebesindedir.

Dijital Türkiye kapsamında yapılan çalışmalarla;

  • Katma değeri yüksek hizmetler dijitalleştirildi,
  • Belge sayıları azaltıldı,
  • Zaman ve paradan tasarruf sağlandı,
  • Bürokrasi azaltıldı.

Dijital Türkiye v1.1 sürecinde bütünleşik hizmet sunumuna geçiş yapılmış ve bu kapsamda tasarlanan ilk bütünleşik hizmet olan “Araçlarım” hizmeti 09.06.2020 tarihinde kullanıma açılarak 01.01.2021 tarihi itibarıyla 79.276.992 kullanım sayısına ulaşmıştır. “Araçlarım” hizmetinin ikinci fazında tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni eklentilerle hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanmaktadır. Bunun yansıra, bütünleşik hizmetler kapsamında “Çalışma Hayatım” ve “İkametgâhım” gibi hizmetlerin Dijital Türkiye Platformunda sunulmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

 Proje Web Sitesi : ddo.link/dijital-turkiye