KamuNet Projesi

   Proje Hakkında

KamuNet; kamu kurum ve kuruluşları arasında ihtiyaç duyulan veri iletişiminin, internete kapalı ve daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılarak siber güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla oluşturulmuş bir ağdır.

Dijital Dönüşüm Ofisi, KamuNet ağı üzerinde paylaşılan verilerin mahremiyeti ile uyumlu bir güvenlik seviyesinde iletiminin sağlanması amacıyla, ağın uçtan uca şifreli hale getirilmesi için çalışmalara başlamıştır.

Proje kapsamında yerli ve milli IP Kripto cihazları üzerinde milli şifreleme algoritmaları kullanılarak güvenlik seviyesinin en üst seviyeye çıkartılması hedeflenmiştir.

KamuNet ağının daha güvenli hale getirilmesiyle beraber, acil durumlarda merkezi yönetim altyapısıyla anlık müdahale yeteneğinin arttırılması, hizmet sürekliliğinin izlenmesi, kullanım durumlarının istatistiklenmesi ve raporlanması projenin dolaylı kazanımları arasındadır.