|

e-Yazışma Projesi

   Proje Hakkında

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla başlatılan e-Yazışma Projesi, Dijital Dönüşüm Ofisimiz koordinasyonunda yürütülmektedir.

e-Yazışma Projesi kapsamında; kamu kurumları arasında iletilecek resmi yazışmalar ile bunların üst verilerini ve elektronik imzalarını taşıyacak paket yapısı belirlenmiş olup, belgelerin kurumlar arasında güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şifreleme mekanizması ortaya konulmuştur. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elektronik belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri bir yazılım programlama arayüzü (API) geliştirilmiş olup, ilk sürümü Aralık 2011’de yayınlanmıştır.

Tüm bu mekanizmanın nasıl çalıştığını detaylı şekilde tanımlayan e-Yazışma Teknik Rehberi hazırlanmıştır.

"Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte e-Yazışma Projesi’nin hukuki dayanağı tamamlanmış bulunmaktadır. Bu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının e-Yazışma Teknik Rehberi uyumu zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberinde, kurumlar arası entegrasyon çalışmalarına ilişkin genel bilgiler verilerek, proje bünyesinde geliştirilen e-Yazışma Paket tasarımı detaylı şekilde açıklanmıştır.

Süreç içerisinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçların karşılanması amacıyla API’nin Mart 2014’te v1.1, Mayıs 2015’te v1.2 ve Şubat 2016’da v1.3 sürümü yayımlanmıştır.

Önceki sürüm yükseltmelerine ilaveten, geliştirilen v2.0 sürümünde e-Yazışma Paketinin yapısında köklü değişikliklere gidilmiştir. Henüz test aşamasında olan v2.0 sürümünde Elektronik Yazışma Paketinin en önemli özelliği, resmi yazının üst yazı ve ekleriyle birlikte bir bütün olarak tek seferde elektronik olarak imzalanması ve farklı alıcılara gönderilmesi sırasında her kopya için yeniden imza zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca e-Yazışma Paketinin bütünlüğünün sağlanması ve kaynağının teyit edilebilmesi amacıyla günümüz şartlarında üst seviye güvenlik sağlanmıştır.

e-Yazışma Projesi kapsamında üretilen çıktılar;

e-Yazışma Paket Standardı Analiz Raporu

Rapor kapsamında, e-Yazışma Paket yapısının oluşturulmasında kullanılabilecek uluslararası standartların karşılaştırmalı analizi sunulmaktadır.

(İndirmek için tıklayınız)

e-Yazışma Teknik Rehberi

Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalarda kullanılacak e-Yazışma Paketi’nin mantıksal yapısı ve teknik mimarisine ilişkin bilgilerin yer aldığı Rehber’de, üst veriler, paket yapısı, API ve elektronik imzalama ile şifreleme mekanizmasına ilişkin detaylar sunulmaktadır.

(İndirmek için tıklayınız)

e-Yazışma API

Kamu kurum ve kuruluşlarının, e-Yazışma Teknik Rehberi’nde yer alan spesifikasyonları kendi elektronik belge yönetim sistemlerine entegre edebilecekleri yazılım programlama arayüzü (API, Application Programming Interface) geliştirilmiştir.

(İndirmek için tıklayınız)