Kamu Dijital Dönüşüm Lideri

Küresel rekabet ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, tüm paydaşların işbirliği içerisinde daha etkin çalışmalarını gerektirmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte etkin bir yönetim şekline kavuşan ülkemizde, farklı kurumlar bünyesinde sürdürülen dijital dönüşüm ile ilgili çalışmalar, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmeye başlamıştır.

Dijital değişimi hayata geçirmede doğru vizyon ve stratejinin varlığı ne kadar önemliyse, sürecin bu alanda bir lider öncülüğünde yürütülmesi de dijital dönüşümün hayata geçirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bu kapsamda, 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisinin görev ve teşkilat yapısı detaylandırılarak, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Kamu Dijital Dönüşüm Lideri olarak tanımlanmıştır.

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri, kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kamuda dijital dönüşüm stratejilerinin oluşturulması ve uygulama süreçleri başta olmak üzere dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanmasından sorumludur.

Bu açıdan Kamu Dijital Dönüşüm Lideri bir pozisyon olmayıp, bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dijital Dönüşüm alanında başarılı ülkeler incelendiğinde, “Bilişim Üst Yöneticisi (Chief Information Officer, CIO)” veya “Dijital Dönüşüm Lideri (Chief Digital Officer, CDO)” pozisyonlarının kamu yönetimine uyarlandığı görülmektedir. 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ülkemizde de hayata geçen Kamu Dijital Dönüşüm Liderinin, uluslararası endeks çalışmalarında başarılı olan ülkelerin tamamında olduğunu görmekteyiz.

Kamu Dijital Dönüşüm Liderinin varlığı 2020 yılından itibaren Birleşmiş Milletler (BM) e-Devlet Gelişmişlik Endeksi  hesaplamasında değerlendirme kriterleri arasına girmiştir.

BM tarafından 2001 yılından bu yana yaklaşık iki yılda bir gerçekleştirilen “e-Devlet Gelişmişlik Endeksi”nde, kamu sektörünün etkinliği, şeffaflığı ve verimliliğini artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının sistematik bir değerlendirmesi sunulmaktadır.

Ölçümleme puanı; Çevrimiçi Hizmet Endeksi (Online Service Index, OSI), Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi (Telecommunication Infrastructure Index, TII) ve İnsan Kaynağı Endeksi (Human Capital Index, HCI)’nin eşit ağırlıklı ortalaması ile hesaplanmaktadır. 

Ülkemiz, Ofisimiz koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde 2022 yılında 193 ülke arasında e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde 48. sıraya, Çevrimiçi Hizmet Endeksi’nde 24. sıraya yükselmiştir.

Ek olarak, Japonya Waseda Üniversitesi, ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeylerini incelemekte ve her yıl düzenli olarak rapor yayınlamaktadır. 2022 yılında 17.’si yayınlanan Dijital Devlet Endeksinde, ülkemiz 64 ülke içerisinde 38. sırada bulunmaktadır.

Waseda raporunda; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, stratejik planlama veya BİT uygulamaları için idari yapıyı değiştirmenin veya iyi tanımlanmış Kamu Bilişim Üst Yöneticisi (Government Chief Information Officer - GCIO) pozisyonunun kamu idaresiyle ilişkilendirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır.

Dijital Devlet Endeks hesaplamalarında değerlendirme kriterleri arasında bulunan Kamu Dijital Dönüşüm Liderine yönelik alt göstergeler tabloda yer almaktadır.  

Kamu Dijital Dönüşüm Liderinin öncülüğünde, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.