Kamu Dijital Dönüşüm Lideri

Küresel rekabet ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, tüm paydaşların işbirliği içerisinde daha etkin çalışmalarını gerektirmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte etkin bir yönetim şekline kavuşan ülkemizde, farklı kurumlar bünyesinde sürdürülen dijital dönüşüm ile ilgili çalışmalar, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmeye başlamıştır.

Dijital değişimi hayata geçirmede doğru vizyon ve stratejinin varlığı ne kadar önemliyse, sürecin bu alanda bir lider öncülüğünde yürütülmesi de dijital dönüşümün hayata geçirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bu kapsamda, 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 48 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisinin görev ve teşkilat yapısı detaylandırılarak, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, Kamu Dijital Dönüşüm Lideri olarak tanımlanmıştır.

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri, kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kamuda dijital dönüşüm stratejilerinin oluşturulması ve uygulama süreçleri başta olmak üzere dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanmasından sorumludur.

Bu açıdan Kamu Dijital Dönüşüm Lideri bir pozisyon olmayıp, bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dijital Dönüşüm alanında başarılı ülkeler incelendiğinde, “Bilişim Üst Yöneticisi (Chief Information Officer, CIO)” veya “Dijital Dönüşüm Lideri (Chief Digital Officer, CDO)” pozisyonlarının kamu yönetimine uyarlandığı görülmektedir. 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ülkemizde de hayata geçen Kamu Dijital Dönüşüm Liderinin, uluslararası endeks çalışmalarında başarılı olan ülkelerin tamamında olduğunu görmekteyiz.

Japonya Waseda Üniversitesi, ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeylerini incelemekte ve her yıl düzenli olarak rapor yayınlamaktadır. 2018 yılında 14.’sü yayınlanan Dijital Devlet Endeksinde, ülkemiz 65 ülke içerisinde 41. sırada bulunmaktadır. 

Ülkemize yönelik 2018 Yılı değerlendirmesinde; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, stratejik planlama veya BİT uygulamaları için idari yapıyı değiştirmenin veya iyi tanımlanmış GCIO pozisyonunun kamu idaresiyle ilişkilendirilmesinin önemine vurgu yapılmıştır.

Dijital Devlet Endeks hesaplamalarında değerlendirme kriterleri arasında bulunan Kamu Dijital Dönüşüm Liderine yönelik alt göstergeler tabloda yer almaktadır.  

Ek olarak, Birleşmiş Milletler tarafından 2001 yılından bu yana yaklaşık iki yılda bir gerçekleştirilen “e-Devlet Gelişmişlik Endeksi”nde, kamu sektörünün etkinliği, şeffaflığı ve verimliliğini artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının sistematik bir değerlendirmesi sunulmaktadır.

Ölçümleme puanı; Çevrimiçi Hizmet Endeksi (Online Service Index, OSI), Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi (Telecommunication Infrastructure Index, TII) ve İnsan Kaynağı Endeksi (Human Capital Index, HCI)’nin eşit ağırlıklı ortalaması ile hesaplanmaktadır. 

Ülkemiz, Ofisimiz koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde Çevrimiçi Hizmet Endeksi’nde, 2018 yılında 27. sıraya yükselmiştir.

2020 yılında yayınlanacak BM e-Devlet Gelişmişlik Endeks hesaplamasında, Kamu Dijital Dönüşüm Liderinin varlığı değerlendirme kriterleri arasına girmiştir.

Kamu Dijital Dönüşüm Liderinin öncülüğünde, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.