Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

  1. Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek. 
  2. Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.
  3. Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.
  4. Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.
  5. Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.