Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

  1. Ofisin görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ilişkileri yürütmek, ülkemizi temsil etmek ve koordinasyonu sağlamak.
  2. Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
  3. Ofisin yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu konusunda çalışmalar yürütmek.
  4. Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takip etmek.
  5. Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.