Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin Ofisin belirlediği strateji ve standartlar doğrultusunda planlanması ve yürütülmesine teknik destek sağlamak, proje süreçlerini sürekli ve düzenli olarak izlemek.
  2. Görev alanı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken ulusal ve uluslararası standartları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek. 
  3. Ofis bünyesindeki birimlerin yürüttükleri projelere ilişkin olarak üst seviye uygulama adımları ve performans göstergelerini ilgili paydaşlarla birlikte belirlemek ve bu kriterler çerçevesinde projelerin ilerlemesini izleyerek Başkana raporlamak.
  4. Ofisin görev alanına giren konularla ilgili istatistikleri temin etmek, derlemek, dönemsel olarak yayımlamak ve ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesi ile ulusal ve uluslararası endeks çalışmalarında gerekli koordinasyonu sağlamak. 
  5. Ofisin görev alanıyla ilgili konularda teknik incelemeler, akademik çalışmalar, saha çalışmaları ve benzeri faaliyetleri kapsayan Dijital Dönüşüm Araştırmaları Programını yürütmek.