Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 1. Dijital dönüşüm alanında milli teknolojilerin ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.
 2. Kamunun dijital dönüşümünde öncelikli sektörleri ve alanları belirlemek, teknoloji yol haritalarını oluşturmak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
 3. Dijital dönüşüm ekosisteminde yer alan yerli firma ve ürün envanterini oluşturmaya yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.     
 4. Dijital dönüşüm hizmetlerinin etkin şekilde sunulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla kamu kurumlarının ortak ihtiyacı olan teknolojik çözüm ve projeleri geliştirmek.
 5. Kamu hizmetlerinde dijital teknoloji destekli yenilikçi çözümlerin kullanımına yönelik çalışmalar yürütmek.
 6. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün rekabetçi bir yapıda gelişimine ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.
 7. Kamudaki uygulama deneyimleri ile başarılı olmuş ilgili ürünler için bölgesel ve uluslararası yaygınlaştırma stratejilerini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.
 8. Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmet maliyetlerini düşürmeye ve ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik alternatif teknolojileri ve etkin temin modellerini geliştirmek. 
 9. Kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinin maliyet etkinliği ve teknolojik uyumunu sağlamak amacıyla, toplu şekilde tedarik edilmesine yönelik proje geliştirmek.
 10. Dijital dönüşüm alanındaki projeleri planlamak, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili projelerini bütünleştirmek ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak. 
 11. Kamuda yürütülen dijital dönüşüm projelerinde sistem tasarımı, projelerde kullanılacak yazılım ve donanım unsurları ile proje yönetim metodolojisi açısından uyulması gereken hususlarda kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki donanım ve yazılım envanterini oluşturmak ve güncel tutmak.