Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

  1. Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamaya yönelik Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak. 
  2. Kamuda büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında gerekli proje ve faaliyetleri desteklemek.
  3. Öncelikli proje alanlarında yapay zekâ uygulamalarına öncülük etmek.
  4. Büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti çalışmalarını yürütmek.
  5. Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve kamuda veriye dayalı etkin karar alma süreçlerini oluşturmak amacıyla kamu veri sözlüğü hazırlık çalışmalarını koordine etmek.
  6. Ulusal düzeyde açık veri konusunda strateji geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak.
  7. Kamu verisinin paylaşılması amacıyla ulusal Açık Veri Portalini kurmak ve işletmek, kamu kurumlarının Portale veri aktarımına ilişkin usul, esas ve standartları belirlemek. 
  8. Türkiye’nin veri depolama, işleme ve iletimi faaliyetleri için bölgesel bir merkez olarak konumlandırılmasına yönelik politika ve strateji önerilerinde bulunmak.