Hakkımızda

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi e-Devlet politikalarının gündeminde, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve organizasyon yapılarının güncellenmesi yer alırken günümüz koşulları, planlama, karar verme ve uygulama süreçlerinde rol oynayan tüm paydaşlar ile devlet arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanmasını gerekli kılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte hızlı, şeffaf ve etkin bir yönetim şekline kavuşulmuş, Dijital Türkiye (e-Devlet) ve siber güvenlik koordinasyonunun aynı çatı altında toplanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Gelişen teknolojiler, toplumsal talepler ve kamu sektöründeki reform eğilimleri doğrultusunda, farklı kurumlar altında ayrı ayrı sürdürülen dijital dönüşüm (e-Devlet), siber güvenlik, milli teknolojiler, büyük veri ve yapay zekâ ile ilgili çalışmaların tek çatı altında toplanması amacıyla, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kurulmuştur.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına, 12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/164 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, Sayın Dr. Ali Taha KOÇ atanmıştır.

Kararname kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisinin hizmet birimleri;

  1. Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,
  2. Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı,
  3. Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,
  4. Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı,
  5. Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı,
  6. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
  7. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,
  8. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
  9. Hukuk Müşavirliği

olarak belirlenmiştir. 

2023 hedeflerimiz doğrultusunda, yarının rekabetçi ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek ancak zamanın getirdiklerini yorumlayan ve hızlı karar alarak uygulayabilen çevik bir yönetişim anlayışı ve yenilikçi teknolojik çözüm üretebilme kapasitesi ile mümkün olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak, kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırarak, dijital dönüşüm ekosisteminin hayata geçmesine öncülük edilecektir.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak “Dijital Türkiye” sloganıyla çıktığımız bu yolda; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.