OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu Yayımlandı

OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu Yayımlandı
15 May 2023
Paylaş:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) tarafından ileriye dönük ve yenilikçi dijital devlet anlayışını güçlendirmeye yönelik güçlü yönler, zorluklar ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi amacıyla Haziran 2021’de başlatılan “Türkiye Dijital Devlet İncelemesi” çalışması tamamlanmış olup “OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu” yayımlanmıştır. 

Çalışma ile kamu yönetiminde modernizasyonun, yenilikçiliğin ve verimliliğin dijital dönüşümle desteklenmesi amacıyla veri odaklı kamu politikaları ve dijital hizmetleri tasarlama ve sunma kapasitesinin nasıl güçlendirileceği incelenmiştir.
Raporda, OECD’nin Dijital Devlet Politika Çerçevesi doğrultusunda, Türkiye’nin mevcut durumu ele alınmış ve geleceğe dönük politika önerileri geliştirilmiştir.
•    Süreç içerisinde 115 kamu kurum ve kuruluşu ile anket çalışması gerçekleştirilmiş,
•    44 kurum/kuruluş ile Güney Kore, İsveç ve OECD sekretaryası katılımıyla paydaş toplantıları düzenlenmiş, 
•    50 kurum/kuruluş katılımıyla “Hizmet Tasarımı ve Sunumu” ile “Veriye Dayalı Kamu Sektörü” konulu kapasite geliştirme çalıştayları gerçekleştirilmiş ve 
•    taslak rapor hazırlanmıştır.

Taslak rapora toplam 41 kurumdan gelen toplam 221 adet görüşün yansıtılması sağlanarak rapor nihai hale getirilmiş ve 15 Mayıs 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Özet değerlendirmeler ve politika önerilerine Rapor kapsamında hazırlanan broşürde yer verilmiştir.

 “OECD Dijital Devlet İncelemesi Türkiye Raporu” kapsamında Türkiye için mevcut durum değerlendirmeleri ve 18 adet politika önerisi aşağıdaki konu başlıkları bazında sunulmaktadır:
•    Türkiye'de dijital devlet yönetişimi
•    Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük edecek politika araçları ve rehberler
•    Dönüştürücü bir kamu sektörü için dijital yetenek ve beceriler
•    Proaktif kamu hizmeti tasarımı ve sunumunda kullanıcı odaklı değer
•    Ortak yapı taşları ve paylaşılan hizmetleri sağlamlaştırma
•    Veri odaklı bir kamu sektörüne giden yolu sistemleştirme

OECD Dijital Devlet İncelemesi çalışmasının bulguları, hazırlıkları devam etmekte olan yeni Dijital Devlet Stratejisi için önemli bir girdi teşkil etmektedir. Dijital Devlet Stratejisi hakkındaki güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


Önceki Sonraki