İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni’nde Dijital Teknolojiler Konuşuldu

İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni’nde Dijital Teknolojiler Konuşuldu
28 Kas 2022
Paylaş:

İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Girişimini desteklediğini belirterek Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin birikimi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi: “Bu sene başlatılan İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Girişimini de son derece kıymetli buluyorum. Bu kapsamda kodlama, siber güvenlik, dijital beceri ve yetkinlik geliştirme, ortak data altyapısı oluşturma gibi somut projeleri hayata geçirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz, Türkiye'nin bu alanda elde ettiği engin birikimi ve tecrübeleri sizlerle paylaşmaya hazırdır.”

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından söz alan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmasında, dijital teknolojiler ve platformlar için mevcut ana akım ilkelerin yanı sıra İslami perspektiften ilham alan yeni bir akıl üretmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Başkan Koç, dijitalleşme ile geleneksel yaşam ve iş yapış şekillerinin değiştiğine vurgu yaparak yapısal bir dönüşümün içinde olunduğunu belirtti: “Uzak ile yakın arasındaki zıtlığın ortadan kalktığı ve sınır ötesi etkileşimin arttığı yeni bir küreselleşme kavramı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, üçüncü küreselleşme dönemine Bilgi Çağı, diğer bir deyişle Dijitalleşme Çağı diyoruz. Bu dönemin en temel dinamiği iletişim, aracısız internet; emtiası ise dijital platformlar ve veridir.”

Özellikle pandemi döneminde gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki dijital uçurumun daha da arttığına dikkat çeken Başkan Koç, bu süreçte Türkiye’de e-Devlet Kapısı hizmetleriyle hayatın önemli derecede kolaylaştırdığını ifade etti: “Türkiye’de sağlık hizmetleri dijital platformlar aracılığı ile sağlandı, öğrenciler çevrim içi eğitimlerden faydalandı, şirketler çevrim içi çalışmaya geçti ve devlet hizmetleri elektronik devlet altyapısı ile daha etkin sunuldu.”

Gençlerin, dijitalleşmeyle ortaya çıkan yeni iş ortamına hazırlıklı olabilmeleri adına, dijital yeteneklerin artık bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu belirten Başkan Koç, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında iş birliği sağlanmasının, refaha doğrudan yansıyacak önemli bir eylem olacağını söyledi. Başkan Koç, yenilikçi teknolojilerde yaşanan değişime ve problemlere de dikkat çekti: “Yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik ve benzeri gelişen teknolojiler ile dijitalde yaşanan değişim hızının artması da kaçınılmaz görünmektedir. Özellikle güvenilirlik, etik, adalet gibi insan odaklı ilkeleri dikkate alan teknolojilerin uygulanması; Kur’an ahlakını benimseyen Müslümanlar olarak en önemli görevimizdir.”

27 Kasım Pazar günü İSEDAK Üst-Düzey Dijital İş birliği Toplantısı’nın gerçekleştiğini belirten Başkan Koç, İslam’ın başarıya giden yolda herhangi bir karar alınmadan önce istişare ve tartışmayı teşvik ettiğini dile getirerek dijital alandaki iş birliğini yönlendirecek bir bildirgenin hazırlandığını belirtti: “Öncelikli iş birliği temalarını, üye ülkelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak oluşturduk. Dijital devlet, siber güvenlik, dijital bağlanabilirlik, dijital beceriler, gelişen teknolojiler, veri ve dijital ekonomi alanlarında gerek kamu gerekse özel sektörün buluştuğu somut iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Bilhassa, dijitalleşmenin geleceği olan dijital devlet altyapısının, bütün üye ülkelerde kalkınmanın lokomotifi olan platformlara dönüştürülmesini arzuluyoruz.”
Teknolojiyi üretenlerin kuralları belirlediği bir dünyada yaşandığını hatırlatan Başkan Koç, asıl riskin, dijitalleşmede kural koyulamadığı durumda dijitali üreten ve yönlendiren değil, tüketen ve sadece diğerlerini takip eden ülkeler haline gelinmesi olduğunu belirtti. 

İSEDAK Üst Düzey Dijital İş Birliği Girişimi ile sağlam ve umut verici bir başlangıç yapıldığını vurgulayan Başkan Koç, konuşmasının sonunda dijitalleşme alanına daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi: “Bu ivmeyi sürdürmeli ve tüm üye ülkelere daha müreffeh bir dijital gelecek sağlamak üzere bu hayati alana daha fazla önem vermeliyiz. Müslüman umudu kesmez ve mümkün olanda umut vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dijital dönüşümün de mümkün olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda ümitvarız.”


Önceki Sonraki