38. İSEDAK Bakanlar Oturumu Kapsamında Üst Düzey Dijital Dönüşüm İş Birliği Girişimi Toplantısı Gerçekleşti

38. İSEDAK Bakanlar Oturumu Kapsamında Üst Düzey Dijital Dönüşüm İş Birliği Girişimi Toplantısı Gerçekleşti
27 Kas 2022
Paylaş:

38. İSEDAK Bakanlar Oturumu’nun Üst Düzey Dijital Dönüşüm İş Birliği Girişimi Toplantısı 21 üye ülkenin dijitalleşmeden sorumlu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda Üst Düzey Dijital Dönüşüm Forumu’nun 2023 yılında Türkiye’nin liderliğinde düzenlemesine karar verildi. Toplantının moderatörlüğünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmasında, dijitalleşme sürecinde yapılabilecek iş birliklerinin önemine değindi.

Dünyada, dijital teknolojiler tarafından yönlendirilen bir değişim tsunamisine tanık olunduğunu ifade eden Başkan Koç, Covid-19 pandemisinin ekonomik sıkıntıların dışında dijital dönüşümü hızlandırdığına dikkat çekti. 

Geçen seneki İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'ndan bu yana dijital iş birliği girişiminin hayata geçirilmesi için çok çaba sarf edildiğini söyleyen Başkan Koç, bu süreçte yapılan çalışmaları özetleyerek dijital dönüşüm konusunda yapılacak her türlü çalışmada İSEDAK'ı desteklediklerini ifade etti.

Geniş bant alt yapısı olmayan ülkelerin pandemi döneminde dijital ihtiyaçların karşılanması noktasında hazırlıksız yakalandığını belirten Başkan Koç, dijital bağlanabilirliği geliştirmeye odaklanırken, insan sermayesinin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Teknoloji tek başına gümüş bir kurşun değildir. Vatandaşların ve özellikle Müslüman gençlerin yeni teknolojileri anlama, benimseme ve faydalarını en üst düzeye çıkarma yeteneklerinden yoksun olmaları durumunda, yalnızca teknolojiye yatırım yapmak yeterli olmayacaktır. Tüm vatandaşlar arasında dijital okuryazarlık ve becerilerin geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. Bunlar olmadan en iddialı dijital girişim bile yetersiz kalmaya meyillidir.”

Gelecek nesilleri dijitalin bir sonraki versiyonunu sunacak olanlar olarak planlamak ve hazırlamak gerektiğini söyleyen Başkan Koç, dijitalleşmeyi etkin bir şekilde yöneten hükümetlerin, vatandaşlarının refahını ve bunun sonucunda ülkelerinin küresel ekonomideki rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

İş birliğinin güçlendirilmesi gereken en önemli alanlardan birinin dijital devlet olduğuna vurgu yapan Başkan Koç, ulusal siber güvenlik konusuna dikkat çekti: “Ulusal siber güvenlik altyapımız ne kadar güçlü olursa olsun, en zayıfımız kadar güçlüyüz. Siber saldırılar en az gelişmiş altyapılarda test edilir ve daha sonra gelişmiş altyapılarda uygulanır. Esnek olmayan altyapılar, kötü niyetli saldırılar için bir laboratuvardır. Bu anlamda, ulusal güvenliğimizin önemli bir parçası olan kritik altyapılarımızın güvenliği için hepimizin iş birliği yapması ve birlikte çalışması esastır.”

Teknolojilerle ortaya çıkan sorunlara güvenilir, etik ve adil yaklaşımlar geliştirmenin arkasında durulması gerektiğini belirten Başkan Koç, her fırsatta edinilen deneyimlerin paylaşıldığını belirtti: “En başından beri eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde iş birliği ilkesini benimsedik. Hemen her fırsatta deneyimlerimizi paylaşmaya, kardeşlerimizin dile getirdiği görüş ve düşünceleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün de aynı yaklaşımla sizlerin katkılarıyla bu iş birliği girişiminde ilerleme kaydetmeyi umuyoruz.”


Önceki Sonraki