Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği Antalya’da Gerçekleşti

Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği Antalya’da Gerçekleşti
18 Kas 2022
Paylaş:

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği Antalya’da gerçekleşti. Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, dijital teknolojilerin gelişiminde yaşanan hıza dikkat çekerek, Ofis'in yapay zekâ, siber güvenlik ve e-Devlet Kapısı gibi alanlarda yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Başkan Koç, konuşmasının başında yeni nesil dijital teknolojilerin riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine vurgu yaptı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; Türkiye Yüzyılı aynı zamanda dijitalin yüzyılıdır.  Yeni nesil dijital teknolojiler Türkiye için üretkenlik ve rekabet gücü artışı sağlama ve kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesi adına büyük bir fırsattır. Diğer taraftan, bu teknolojiler mahremiyet, siber güvenlik ve yurt dışı ekosistemlere bağımlılık açısından kimi riskleri de beraberinde getirmektedir. Biz de bu fırsat ve risklerin farkında olarak, daha çevik bir yönetim anlayışıyla, dijital dönüşümü içselleştirmiş bir Dijital Türkiye için çalışıyoruz.” Sn. Koç, Ofisin ana misyonunun hem kamuda hem de özel sektörde tüm paydaşlarla birlikte çalışarak Dijital Türkiye’nin inşasını hızlandırmak olduğunu söyledi.

Yeni teknolojilerin beraberinde getirdiği imkânlarla Türkiye’nin dijital devlet altyapısını Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak üzere yeni açılımlar planlandığını söyleyen Başkan Koç, bu alanda yapılan çalışmaları aktardı: “Bu amaçla, OECD ile Dijital Devlet Gözden Geçirme çalışmasını başlattık. Bu çalışmayla, kamu yönetimimizin yeni nesil dijital teknolojiler kullanılarak daha yenilikçi, veriden değer oluşturan, üretken ve katılımcı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik politika önerileri geliştirilecek. Bunun için de OECD’nin güncel politika çerçevesinden faydalanıyoruz. Söz konusu çalışmanın nihai çıktısı olan Öneriler Raporu 2023 yılının başında yayımlanacak.”

Dijital Devlet Stratejisi için de çalışmaların sürdüğünün altını çizen Başkan Koç, stratejinin odağında kamuyu veriye dayalı ve veriden değer üreten bir organizasyona dönüştürmek olduğunu söyledi: “Önümüzdeki dönemde dijital devlet alanındaki ana öncelik ve aksiyonlarımızı belirlemek amacıyla yeni Dijital Devlet Stratejisinin hazırlık çalışmalarına da başladık. Dijital Devlet Stratejisi’nin odağında kamuyu veriye dayalı ve veriden değer üreten bir organizasyona dönüştürmek yer alacak. Strateji bu amaca ilişkin olarak teknolojik altyapı iyileştirmesi, insan kaynağı dönüşümü, süreç iyileştirmeleri ve tüm bu yapının etkin şekilde koordine edilmesine yönelik ana yol haritasını ve alınacak aksiyonları tanımlayacak.”

Yenilikçi teknolojilerin en güncel uygulama alanları olan Togg ve e-Devlet Kapısı’ndan örnekler vererek ülkemizde dijitalleşme sürecinin hızına işaret eden Başkan Koç, yapay zekâ teknolojisinin bu alanda çok önemli olduğunu ifade etti: “Dijital dönüşümün arkasında nesnelerin interneti, bulut bilişim, mobil geniş bant, sanal gerçeklik, büyük veri ve yapay zekâ gibi çeşitli teknolojiler var. Ancak yapay zekâ teknolojileri gerek üretkenlik artışı sağlama potansiyeli ve gerekse ekonominin tüm sektörlerine nüfuz edebilme kabiliyeti nedeniyle bizim açımızdan ayrı bir önem taşıyor. Bu öncelik doğrultusunda, ülkemizin ilk Ulusal Yapay Zekâ Stratejisini tüm paydaşların katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte hazırlayıp 2021 yılı Ağustos ayında yayımladık.”

Kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde büyük miktarda veri olduğunu ve bu verilerin kullanılarak çok kıymetli veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları geliştirebileceğini belirten Başkan Koç, çalışmaları devam eden Kamu Veri Alanı projesinden bahsetti: “Avrupa Birliği’nde benimsenmiş olan veri uzayı konseptini de dikkate alarak kurguladığımız Kamu Veri Alanı projemizle, kamu kurumlarının elindeki verilerin büyük veri ve yapay zekâ uygulamaları geliştirmek üzere kontrollü ve kayıtlı şekilde birbirleriyle paylaşılabileceği bir altyapıyı ve buna ilişkin mevzuatı oluşturmak üzere çalışmaya başladık. Bu konuda TÜİK ve TÜBİTAK da bize destek veriyor. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde kamu kurumlarımız, kamunun elindeki tüm verilerden tek bir havuz gibi faydalanarak hizmetlerini geliştirecek. Yeni hizmet tasarlamalarını kolaylaştıracak veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarını hayata geçirebilecekler.”

Önümüzdeki süreçte siber tehditlerin daha da çeşitleneceğini belirten Başkan Koç, siber güvenlik alanında nitelikli eleman yetiştirmek için de çalışmalar yapıldığını dile getirdi: “Ayrıca, siber güvenliğin yalnızca savunma bakış açısıyla değil, caydırıcı bir siber güç olma vizyonu doğrultusunda daha geniş bir perspektifle ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, siber güvenlik alanında yerli ve millî teknolojileri geliştirecek ve bu teknolojilerle çalışacak nitelikli uzmanları yetiştirmek hayati derecede önemli. Bu amaca hizmet etmek üzere, 3 yıl önce Millî Eğitim Bakanlığımız ile başlattığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’nin ilk siber güvenlik lisesi açıldı.”

Türkiye’de de kamuda bulut bilişim kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Kamu Bulut Bilişim Stratejisinin hazırlık çalışmalarına başlandığını, 2023 yılında ise ilgili strateji çalışmasının yayımlanmasının planlandığını dile getiren Başkan Koç, strateji belgesi ile elde edilecek kazanımları şu sözleriyle aktardı: “Kamu Bulut Bilişim Stratejisiyle, kamu kurumlarına hizmet sunacak bulut bilişim hizmet sağlayıcıların hangi kriterlerle nasıl yetkilendirileceğini belirleyeceğiz. Bu strateji, ülkemizi veri merkezi ve bulut bilişim hizmetleri açısından bölgesel bir merkez haline getirme hedefimize de hizmet edecek.”

Konuşmasının sonunda yürütülen uluslararası çalışmalara örnekler veren Başkan Koç, uluslararası alanda nihai hedefi şu sözleriyle dile getirdi: “Nihai hedefimiz, dijital alanda attığımız somut adımları, başta bölge ülkeleriyle olmak üzere ve tüm dünya ile paylaşarak uluslararası ekosistemde de bir başarı hikâyesi yazmaktır.”


Önceki Sonraki