Verinin Yol Haritası Açık Veri Zirvesi’nde Konuşuldu

Verinin Yol Haritası Açık Veri Zirvesi’nde Konuşuldu
25 May 2022
Paylaş:

Açık Veri ve Teknoloji Derneği tarafından Türkiye Açık Veri Zirvesi’nin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. “Açık Veri Neden Gerekli?” temasıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmaları T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin tarafından yapıldı. Dr. Ali Taha Koç konuşmasında açık verinin önemine vurgu yaparak, açık verinin neden gerekli olduğunu örneklerle açıkladı.

Dijitalleşmenin pek çok alanı etkilediği ve hatta dönüştürdüğünü ifade eden Başkan Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi’nin bu yaşanan dönüşümün tam kalbinde yer aldığını söyledi. Başkan Koç, Ofis’in çalışma alanı ve hedeflerini şu sözleriyle ifade etti: “Bizler; yenilikçi teknolojileri üretmek kadar bu teknolojilerin kullanımına imkân veren dijital alt yapıların oluşturulmasından, verilerin kendi sınırlarımız içinde kalarak yapay zekâ ile yorumlanmasına, her nesnenin internete bağlandığı günümüzde siber tehditlerden korunmaya kadar birçok alanda çalışmaktayız. Temel hedefimiz, dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artırmaktır.”

Başkan Koç içinde bulunduğumuz çağın temel kaynağının veri olduğunun altını çizerek, bu doğrultuda verinin korunmasının da büyük önem arz ettiğini ifade etti:” İnternetin gelişimi, bilgisayar ve mobil cihazların yaygınlaşması ile daha fazla yeni verinin açığa çıkmasına yol açmıştır. Açığa çıkan veriler ile anlamlı sonuçlar, çözümler ve uygulamalar üretilmesi, verinin artık ekonomiye yön veren bir değer olmasını sağlamıştır. Yani içinde bulunduğumuz bilgi çağının temel kaynağı veridir. Verinin bu denli önemli bir değer olması sebebiyle de verilerin korunmasının önemi artmıştır. Her zaman vurguladığımız gibi, sınırlarımızı nasıl koruyorsak, ülkemizin değerlerini, varlıklarını nasıl koruyorsak, ülkemizin siber vatandaki verilerini de koruyoruz.”

Gündelik hayatta karşılaşılan sorunların çözümü olarak toplanan verilerin kullanıldığını ifade eden Başkan Koç, trafik sorunundan, hava kirliğinin çözümüne birçok alanda gerçekleştirilen uygulama ve hizmetlerde açık verinin önemine dikkat çekti: “Bu çözümlerin üretilebilmesinde veri bilimcilerin, verilere açık veri olarak erişebiliyor olmasının büyük katkısı vardır. Bu noktada, aslında zirvemizin de cevabını aramaya çalıştığı “Açık veri neden gereklidir?” sorusuna “açık veriye erişim ve doğru kullanımı sayesinde insanoğlunu ileriye taşıyabilecek değerler ortaya çıkacaktır” cevabı rahatlıkla verilebilir.”

Açık veri olarak sunulabilecek kamu verilerinin yeniden kullanılması aracılığıyla sosyal ve ekonomik alanlarda yeni hizmetlerin oluşturulabileceğini dile getiren Başkan Koç, bu alanda örnek yapılan çalışma olarak Gazi Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen beyin tomografisi verilerini işlendiği Türk Beyin Projesi’ni gösterdi. Başkan Koç, sözlerine söyle devam etti: “Suç oranları, hava kirliliği değerleri, trafik bilgileri, eğitim istatistikleri gibi açık devlet verileri ile vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırabiliriz. Tüm bunların yanında ekonomik alanda da faydalı çıktılar sağlanabilir. Söz konusu verilerin, ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılması ile sektördeki start-up oluşumları bu verileri kullanarak ekonomiye yeni ürünler ve hizmetler sunarak katkı sağlayabilir. Bu noktada kamuda veriye ve veri paylaşımına dayalı bir kültürün oluşturulmasını çok önemsiyoruz.”

Uluslararası veri aktarımının artık ekonominin ve ticaretin gündemi haline geldiğini ifade eden Başkan Koç, kamu verisinin açık veri olarak paylaşılmasını sağlayacak Açık Veri Portali projesi üzerine de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi: “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, ayrıca kamu verilerinin açık devlet verisi olarak kamuyla paylaşılabilmesi için Açık Veri Portali üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, açık devlet uygulamalarına yönelik stratejiler geliştirmek, devlet kurumlarındaki verilerden değer üretmek ve bu vasıta ile ekonomik, sosyal ve politik kazanımlar sağlamak amacı ile öncelikle Türkiye’nin Açık Devlet Verisi Portali olan veri.gov.tr’yi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.”

Başkan Koç, konuşmalarında vurguladığı “gelecek, dijital dönüşümde” mottosunu “gelecek, büyüyen ve her gün artarak üretilen tüm bu verileri dönüştürebilenlerin, işleyebilenlerin, güvenle muhafaza edebilenlerin elinde” diye açarak sözlerine son verdi.


Önceki Sonraki