Yaşam Çiçeği Bilişim Zirvesi’nde Teknoloji İçin Yeniden Form Buluyor

Yaşam Çiçeği Bilişim Zirvesi’nde Teknoloji İçin Yeniden Form Buluyor
24 Kas 2021
Paylaş:

Bilişim Zirvesi’21 bu sene dijital olarak gerçekleşti. Bu sene ana teması “Evren Sanatı” olan zirveye; akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, toplum bilimciler gibi pek çok farklı alandan katılımcı ilgi gösterdi. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sn. Dr. Ali Taha Koç sözlerine “Dünyada ışığın dili olarak da bilinen yaşam çiçeği, bu defa teknoloji ve gelecek için yeniden form bulmasına yardımcı olacak.” diyerek sözlerine başladı.

Başkan Koç, dijitalleşmenin temelinde insan olduğuna değinerek gerek yayınlanan stratejilerin gerekse yapılan çalışmaların odağında hep insan olduğunu vurguladı ve dijitalleşme sürecinin dünyayı yeniden şekillendirdiğini dile getirdi: “Nasıl ki insanlık tarihine damgasını vuran sanayi devrimleri, hayatın her aşamasına etki ederek; üretim yöntemlerini, iş yapış şekillerini ve tüketim alışkanlıklarını değiştirdiyse, dijital dönüşüm süreci de dünyayı yeniden şekillendirmekte. Dijital dönüşümün öneminin farkında olan uluslararası kuruluşlar, yayınladıkları stratejilerle bu süreci yönlendirmekteler.”   

Sektör Değişiyor
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyük veri, yapay zekâ, bulut bilişim, siber güvenlik gibi alanların sektörü değiştireceğini dile getiren Başkan Koç, bu süreçte yenilikçi teknolojilere entegre olunması gerektiğini şu sözleriyle dile getirdi: “Ülkemizde, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapay zekâ, bulut bilişim, büyük veri, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve blokzincir alanlarının sektörü şekillendirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda; nesnelerin internetinden 5G’ye, blockzincirden bulut bilişime, yapay zekâdan 6G ile hayatımıza girmesi beklenen duyuların internetine kadar yeni ve yenilikçi teknolojileri iş süreçlerimize entegre etmemiz gerekiyor.”

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak; güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapıları inşa ederek büyük veri, yapay zekâ ve siber güvenlik alanında çalışmaların sürdürüldüğünü ve kullanıcıların doğru becerileri elde etmesine yönelik çalışıldığını söyleyen Başkan Koç; Ofisin temel hedefinin, dönüşümü sürdürülebilir kılarak dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artırmak olduğunu vurguladı.

Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisi
Ülkemizde pandeminin de etkisiyle hızla dijitalleşen iş modellerinin rekabetin de doğasını değiştirdiğini söyleyen Sn. Koç, trilyon dolarlık kulübe dâhil olan şirketlerin ortak noktaları arasında teknoloji odaklı şirketler olmaları ve iş süreçlerine yenilikçi teknolojileri entegre etmelerinin ön plana çıktığını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Artık ülkemizden de bilgi ve iletişim sektöründe bırakın unicorn’ları, decacornlar çıkmakta. Markalaşan bu başarıların altında, dijital iş modelleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar yer almaktadır. Milattan önce 500’lerde yaşayan Heraklitos’un da dediği gibi değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu değişim ve dönüşüme hızlı adapte olanlar, 2021 yılının en değerli 100 markasında olduğu gibi, rekabette de öne çıkıp değişime yön verebilmekteler.”

Başkan Koç, konuşmasının sonunda “şimdi dönüşüm zamanı” diyerek, yüksek performanslı bir dijital dönüşüm ekosisteminin gelişimini teşvik edip, bu kapsamda dijital becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesinin ülkemizin önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi.


Önceki Sonraki