Başkanımız Dr. Ali Taha KOÇ Açık Veri Zirvesi’ne Katıldı

Başkanımız Dr. Ali Taha KOÇ Açık Veri Zirvesi’ne Katıldı
10 Haz 2021
Paylaş:

Türkiye'nin kamu ve özel sektör paydaşlı ilk toplumsal açık veri konferansı Açık Veri Zirvesi gerçekleşti. Konferans Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sn. Dr. Ali Taha Koç ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımı ile gerçekleşti. Başkan Koç, açılış törenindeki konuşmasında dijital çağın gereklerine uygun insan kaynağının önemine değinerek; dijital geleceğimizin yeni eğitim sisteminin, bize özgü değerlerle harmanlanarak oluşturulması gerektiğini vurguladı.
 
Başkan Koç, konuşmasının başında siber güvenlik başta olmak üzere, yerli ve millî yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, millî yazılımların desteklenmesi, kritik altyapıların korunması, büyük veri ve yapay zekâ konularının dijital dönüşümün ayrılmaz birer parçası olduğunu dile getirdi. Sayın Koç, Ofisin temel misyonunun; dijital dönüşüm sürecinde kurumlar, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eş güdüm ve merkezî koordinasyonu sağlayarak katma değeri yüksek işler ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.
 
Başkan Koç, özellikle açık devlet verisi bağlamında değerlendirildiğinde açık verinin değerini şu sözleriyle ifade etti: “Bu bağlamda açık devlet verilerinin; kamu yönetimlerinde koordinasyonun sağlanmasında hız kazandıracağı, yönetimsel süreçlerin optimizasyonuna katkı sağlayacağı söylenebilir. İş dünyası açısından bakıldığında; yenilikçi hizmet üretiminin artacağı, inovatif iş alanlarının yaratılması ile iş gücünün artırılması ve ekonomiye katkı sağlayacağı açıktır. Akademi dünyasına açık devlet verilerinin katkıları değerlendirildiğinde; araştırma kalitesini artırması ve yenilikçilik süreçlerini hızlandırması beklenmektedir. Vatandaşlara katkılarının ise; hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde sağlanması doğrultusunda olduğu söylenebilir.” Bilgi ekonomisinin odağının “veri temelli” ekonomiye doğru evrildiğini dile getiren Başkan Koç; bu çerçevede uluslararası veri aktarımının, ekonominin ve ticaretin önemli bir değeri ve gündemi haline geldiğinin de altını çizdi.
 
Başkan Koç, özellikle kişisel veri gizliliği kapsamında, veri gizliliğinin temel bir insan hakkı olması gerçeği ile yola çıkılması gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Sınır ötesi ticari faaliyetlerin ekonomik faydalarından mahrum kalmak istemeyen devletlerin; sınır ötesi kişisel veri aktarılmasını tamamen engelleyici değil, bireylerin kişisel veri gizliliği haklarını odağa alan düzenleyici ve denetleyici yaklaşımların benimsenmesi gerekmektedir.”
 
Başkan Koç; konuşmasının sonunda, kamu kurumlarımızın tüm uygulama, platform ve altyapı katmanlarında kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımlamaların yer alması için Ulusal Veri Sözlüğü (UVS) çalışmalarını başlatıldığını dile getirerek, yapılan bu çalışmaların bir sonucu olarak kamu kurumlarında ortak bir veri dili oluşturarak ulusal veri envanterinin hazırlanmasının amaçlandığını vurguladı.
 


Önceki Sonraki