Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı
27 Tem 2020
Paylaş:

Alanında ülkemize özgün ilk referans doküman olma niteliği taşıyan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayımlandı. 

Kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren 06.07.2019 tarih, 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; ofisimizce hazırlanan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" 24.07.2020 tarihinde onaylanarak https://cbddo.gov.tr/bgrehber adresinde yayımlandı.

Başkan Koç Rehberin bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması ve etkisiz kılınması için hazırlandığının ve uzun vadede ülkemizde bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk etmesinin hedeflendiğinin altını çizdi. Sn. Koç, Genelge ve Rehberin ülke çapında bilgi güvenliği seviyesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu dile getirdi ve “Kamu kurumlarının, şirketlerin ve hatta bireylerin dikkat etmesi gereken en önemli husus anonimleştirilmemiş ve gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokacak kritik türdeki verilerin güvenliğini riske atacak yaklaşımlardan uzak durmak olmalıdır” şeklinde konuştu.

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi için kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu bağlamda yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar kapsamında; 5 günlük bir çalıştay gerçekleştirildi, 16 Bakanlık ile 51 Kurum ve Kuruluştan 240 uzmanın katkısının alındı, 200 saati aşan 70’in üzerinde çalışma toplantısında 2660 görüş ve öneri değerlendirildi, ulusal ve uluslararası yayınlar incelendi. 

Sn. Koç yaptığı açıklamada “Geniş bir katılımla ilgili tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanan Rehber; ihtiyaçlar, gelişen teknoloji, değişen şartlar ile ulusal politika ve stratejiler göz önünde bulundurularak güncellenmeye devam edecektir.” diyerek Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen bu özverili çalışmanın önemini vurguladı.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde bulunan mevcut ve yeni kurulacak bilgi sistemlerinde Rehberde yer verilen tedbirlere uyulmasının zorunlu hale geldiğini dile getiren Koç; mevcut bilgi teknolojisi altyapılarının, güvenlik seviyesi öncelikleri dikkate alınarak Rehberde yer alan plan çerçevesinde kademeli olarak bu esaslara uyumlu hale getirileceğini belirtti.

Başkan Koç; yaptığı açıklamada yarının dünyasında başarılı olabilmek için atılacak adımlar ve alınacak önlemleri şu sözleriyle dile getirdi: “Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı çağımızda bugünden atacağımız adımlar ve alacağımız önlemler, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu bağlamda Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi; yerli ve milli siber güvenlik ürün ve çözümlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayarak üretim gücümüze destek olacak, siber güvenlik alanında dünya ile rekabet edebilecek teknoloji üretebilmenin önünü açacaktır.” 

Sn. Koç; Rehberin bilgi ve iletişim güvenliği alanında büyük bir boşluğu doldurduğunu, siber saldırılara karşı mukavemetimizi artıracağını, bilgi güvenliği ve siber güvenlikte ülke seviyesinin uluslararası arenada yükselmesinde önemli bir rol alacağını dile getirdi.

Başkan Koç, Rehber ile ulusal verinin güvenliğine, kritik altyapı ve sistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak; milli güvenlik stratejisi ve hedeflerinin gerçekleştirmesi için doğru adımlarla yol alınacağını vurguladı.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine ulaşmak için tıklayınız.
 


Önceki Sonraki