Birleşmiş Milletler “e-Devlet Gelişmişlik Endeksi 2020” Açıklandı

Birleşmiş Milletler “e-Devlet Gelişmişlik Endeksi 2020” Açıklandı
16 Tem 2020
Paylaş:

2020 yılı Birleşmiş Milletler e-Devlet Gelişmişlik Endeksi yayınlandı. Dijital Dönüşüm Ofisimiz koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar neticesinde ülkemiz 193 ülke arasında, Çevrim İçi Hizmet Endeksinde 22. sıraya, e-Katılım Endeksinde ise 23. sıraya yükseldi.
Birleşmiş Milletler tarafından 2001 yılından bu yana yaklaşık iki yılda bir üye ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeyini belirlemek için yapılan çalışmada, kamu sektörünün etkinliği, şeffaflığı ve verimliliğini artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının sistematik bir değerlendirmesi sunulmaktadır.
Ölçümleme puanı; Çevrimiçi Hizmet Endeksi (Online Service Index, OSI), Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi (Telecommunication Infrastructure Index, TII) ve İnsan Kaynağı Endeksi (Human Capital Index, HCI)’nin eşit ağırlıklı (1/3 oranında) ortalaması ile hesaplanmaktadır. 
EGDI  =    (⅓ * Çevrimiçi Hizmet Endeksi)
               + (⅓ * Telekomünikasyon Altyapısı Endeksi)
               + (⅓ * İnsan Kaynağı Endeksi)
Raporda ayrıca e-Devlet Gelişmişlik Endeks hesaplamasına katılmamakla birlikte, e-Katılım Endeksi de yayınlamaktadır.

Bu yıl hazırlanan raporda Türkiye 193 ülke arasından 53. olarak sıralamada yerini korurken; e-Devlet gelişmişlik endeksinin alt endekslerinde ise;
    Çevrim İçi Hizmet Endeksine göre 27. sıradan 22. sıraya yükselmiş,
    Telekomünikasyon Altyapı Endeksinde 89. sıradan 79. sıraya yükselmiş,
    İnsan Kaynağı Endeksinde 45. sıradan 52. sıraya gerilemiştir.

Yıllar itibariyle ülkemizin sıralamadaki yeri
 

Yıl    

 Ülke Sayıs e-Devlet Gelişmişlik Endeksi   Çevrimiçi Hizmet Endeksi  Telekomünikasyon Altyapı Endeks

 İnsan Kaynağı Endeksi

2020 193 53 (0,7718) 22 (0,8588 79 (0,6280)

52 (0,8287)

2018 193 53 (0,7112) 27 (0,8889) 89 (0,4298)

45 (0,8148)

2016 193 68 (0,5900) 67 (0,6014) 88 (0,3775)

48 (0,7910)

2014 193 71 (0,5443) 53 (0,5591) 86 (0,3605)

95 (0,7133)

2012 193 80 (0,5281) 82 (0,4641) 80 (0,3478)

107 (0,7726)


    

e-Katılım Endeksi (e-Participation, EPI) Ülke Sıralamaları Açıklandı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından e-Devlet Gelişmişlik Endeksi için tamamlayıcı bir endeks olan ve 2003 yılından beri düzenli olarak oluşturulan e-Katılım Endeksi (e-Participation, EPI) ülke sıralamaları da açıklandı. Hesaplanmasında uluslararası kuruluşlar, BM uzman görüşü, ITU ve UNESCO verileri kullanılan endekste ülkemiz geçen yıla oranla üst sıralarda yer aldı. Bu yıl açıklanan verilere göre Türkiye, e-Katılım Endeksinde 193 ülke arasında 37. sıradan 23. sıraya yükseldi.
Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde özellikle e-Katılım endeksinde yaşanan yükseliş, e-Devlet Kapısı hizmetlerinin halka erişiminin başarısını göstermektedir. e-Katılım Endeksi’nin odak noktaları internet yoluyla; devletten vatandaşa bilgi paylaşımı olanakları (e-Bilgi Paylaşımı), paydaşlar ile karşılıklı etkileşim (e-Danışma) ve karar alma süreçlerine entegrasyon (e-Karar Verme) konuları ile ilgili çalışmalardır. Bir ülkenin e-Katılım endeks değeri, bu özelliklerin ne kadar kullanışlı olduğunu ve diğer ülkelere kıyasla nasıl sunduğunu yansıtmaktadır. 
 
Raporun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
 

Önceki Sonraki