Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Yapay Zekâ Enstitüsü Çalıştayları Düzenlendi

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Yapay Zekâ Enstitüsü Çalıştayları Düzenlendi
19 Şub 2020
Paylaş:

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlediği Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Yapay Zekâ Enstitüsü Çalıştayları başladı. Dört gün süren çalıştayın açılış konuşmasını Başkanımız Sn. Dr. Ali Taha Koç gerçekleştirdi. 

Konuşmasının başında Koç, devletlerin gücünün veriye ulaşabildikleri ve veriden anlam çıkarabildikleri ölçüde arttığını bu nedenle veriden değer üreten bir çalışma anlayışını benimsediklerini dile getirdi.

Koç, günümüzün petrolü olarak değerlendirilen verinin yapay zekâ sistemleri için yegane kaynak olduğuna değinerek, verinin doğru sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Ne kadar fazla veriniz varsa ve ne kadar iyi etiketlediyseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Veriniz Kömür Olsa Bile, Doğru Etiketlendiğinde Elmasa Dönüşür…”

Konuşmasında dünyada yapay zekâ kullanımına yönelik örneklere yer veren Koç, yapay zekânın yanıltılabileceğini bu sebepten dolayı daha güvenilir yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Koç, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için çalıştıklarını yapay zekâ modelleri ve algoritmalarının da günümüzde önem arz ettiğine değindi. Bu nedenle verilerin güvenliği açısından çalıştayın önemli bir maddesinin yapay zekâ algoritmalarının nasıl korunması gerektiği olduğunu vurguladı. 

MR verileri üzerinden örnekler gösteren Koç, yapay zekanın insanların yerine geçtiğinde başarılı sistemler olmayacağını, asıl amaçlarının kişilerin işlerini kolaylaştırıp hız kazandırmak olduğunu dile getirdi. 

Etik ilkeler üzerine kurulan bir hukuki sistemin yapay zekâ için oluşturulması ve düzenli güncellenmesi gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu belirten Koç, bir hata karşısında suçlunun kim olduğunun günümüzde hukuki açıdan belirlenemediğini dile getirdi. Yapay zekâ sistemleri için toplumun tamamının iyiliğine yönelik çalışmalarda bulunulması ve teşvik edilmesinin önemine değinen Koç, etik ilkeler üzerine inşa edilmeyen bir yapay zekâ ekosisteminin başarılı ve sürdürülebilir olamayacağını vurguladı. “Ülkemizde yapay zekâ ekosisteminin, hukuksal bir altyapıya dayanarak, büyüyeceğini, gelişeceğini ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz.”

Yapay zekâ gibi teknolojilerin bugünkü yaşamımıza entegre olabilmesi için kontrollü bir geçişe ihtiyaç duyulduğunu belirten Koç, yapay zekâ kullanımında mahremiyet konusunda oluşabilecek endişeleri gidermek için belirlenen yapay zekâ ilkelerini şu şekilde sıraladı;
•    İnsan Merkezli, 
•    Adil, 
•    Toplumsal Refahı Artırıcı, 
•    Şeffaf, 
•    Güvenilir, 
•    Hesap Verebilir, 
•    Veriden Değer Üreten 
•    Ulusal ve Etik Değerlere Bağlı 


OECD verilerine göre Kasım 2019 itibarıyla, yapay zekânın kullanım ve gelişimini teşvik etmek amacıyla en az 50 ülkede ulusal bir yapay zekâ stratejisi yayımlandığını söyleyen Koç, incelenen ülke stratejilerinde yer alan stratejik amaçların kesişen alanlara dikkat çekerek, bu alanların; ekosistemin oluşturulması, sistemin oluşturulması, eğitim/farkındalık, kurumsal yapılanma, etik çerçeve, standartlar/yasal çerçeve, açık veri politikası, yapay zekâ çözümleri olduğunu dile getirdi.

11. Kalkınma Planının öncelikleri arasında veri ve teknoloji altyapısı olduğuna değinen Koç, eğitim, sağlık, savunma, imalat sanayi, tarım gibi alanların yapay zekâ teknolojilerinin kullanılması gereken alanlar olduğuna değindi.

Koç, odağında insan ve etik değerler olması gereken Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinde olması gereken unsurları şöyle sıraladı;
•    Yapay Zekâ Ekosisteminin Oluşturularak, Hedefimiz, Türkiye’de, sürdürülebilir ve üretim tabanlı bir ortamı oluşturmak.
•    Veri Erişim Ve Paylaşım Çerçevesini Tanımlayarak, ülkemizde yapay zekâ üzerine yapılacak araştırmaların önünü açmak.
•    Yapay Zekâ Teknolojilerinin Kullanımını Yaygınlaştırarak, öncelikle Kamuda iş ve iş süreçlerinin verimliliğini artırmak.
•    İş Gücü ve Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirerek, Yapay Zekâ Ekosistemini sürdürebilir kılmak.
•    Yapay Zekânın Toplumsal Hayata Entegrasyonu için Etik ve Hukuki Çerçeveyi Belirleyerek, üretilecek her yapay zekâ ürününün, insanların refahını artırmasını sağlamak 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle çalışmalara devam edildiğini söyleyen Koç, çalıştay sonrasında elde edilecek veriler değerlendirilip yapay zekâ stratejisinin tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. 


Önceki Sonraki