2. Sektör Zirvesi Antalya’da Gerçekleşti

2. Sektör Zirvesi Antalya’da Gerçekleşti
22 Şub 2020
Paylaş:

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından 2. Sektör Zirvesi Antalya’da gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmasını Başkanımız Sn. Dr. Ali, Taha Koç gerçekleştirdi. Koç konuşmasında siber güvenlikte millileşmenin önemine vurgu yaptı. 
Koç, Dijital Dönüşüm Ofis olarak; dijital dönüşüm sürecinde kurumlar, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdüm ve merkezi koordinasyonu sağlayarak katma değeri yüksek işler ortaya çıkarmanın temel misyonlar arasında yer aldığını dile getirdi.
Dijital dönüşümü siber güvenlik olmadan yürütülemeyeceğini belirten Koç, birey, iş süreçleri ve teknolojinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirterek 3 sacayağını şöyle açıkladı.

•    Bireyler çerçevesinde; farkındalığı yüksek ve nitelikli insan kaynağı kapasitesinin arttırılması, 
•    İş süreçleri çerçevesinde; ulusal ve uluslararası standartlar, rehberler ve iyi uygulama örneklerinin referans alınması,
•    Teknoloji ayağında ise;  yerli ve milli olmanın yanı sıra uluslararası rekabet gücü yüksek ürünlerin geliştirilmesi elzemdir.

Koç konuşmasında siber tehditlerin milli savunma boyutundaki öneminden de bahsetti. Ülkemizin verisinin ülkemizde kalması ve dijital sürdürülebilirliğin sağlanması hususunun hassas nokta olduğunu dile getirdi.
2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyleyen Koç, bugüne kadar rehberin hazırlığı sürecinde 40’ın üzerinde teknik toplantı gerçekleştiğini, 2000’in üzerinde görüş ve önerinin toplandığını ve rehberin 2 adet taslak sürümünün oluşturulduğunu söyledi.

Milli teknolojilerin önemini  “milli teknolojileri geliştirmediğimiz ve kullanmadığımız her durumda ulusal sırlarımızı kendi elimizle tehlikeye atıyoruz.” sözleriyle ifade eden Koç, genelgede de bu konunun altını çizdiklerini belirtti.

Konuşmasında verinin önemine de değinen Koç, doğru saklandığı ve korunduğu sürece verinin en büyük güç olduğunu dile getirip sözlerine şöyle devam etti. “Elimizdeki verinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliğini sağlayamazsak, milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkabilir, maddi kayıplar yaşanabilir, bireylerin mahremiyeti ihlal edilebilir.”
Koç konuşmasının sonunda, yalnızca siber zafiyetleri tespit edecek değil, siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesinde ve bu ürünleri yönetilmesinde rol alacak gençlere ülke olarak ihtiyacımız olduğunu dile getirdi. 


 


Önceki Sonraki