|

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı
27 Tem 2020
Paylaş:

Dijital Dönüşüm Ofisimiz koordinasyonunda, bilgi ve iletişim güvenliği alanında tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımlandı.

Ülkemizin siber tehditlerle mücadele edebilmesi amacıyla, ciddi bir savunma ve karşı tedbir geliştirme kapasitesine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yeteneğin geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliğini de dikkate alan bütüncül bir bilgi ve iletişim güvenliği yaklaşımının benimsenmesi büyük önem arz etmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması gereken Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerini içeren 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 06.07.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Genelge içeriğinde, kritik bilgi ve verilerin saklanma esaslarından kodlu ve kriptolu haberleşmeye, sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli verilerin paylaşımından elektromanyetik yayılım güvenliğine, endüstriyel kontrol sistemleri güvenliğinden internet değişim noktasına kadar birçok konuda alınması gereken tedbirler yer almaktadır.

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi için kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Bu bağlamda yaklaşık bir yıl süren çalışmalar kapsamında; 
    Ulusal ve uluslararası yayınlar incelenmiş,
    5 gün süren bir çalıştay gerçekleştirilmiş, 
    16 Bakanlık ile 51 kurum ve kuruluştan toplam 240 uzmanın katkısı alınmış, 
    200 saati aşan 70’in üzerinde çalışma toplantısında 2660 görüş ve öneri değerlendirilmiştir.

Geniş bir katılımla ilgili tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanan Rehber; ihtiyaçlar, gelişen teknoloji, değişen şartlar ile ulusal politika ve stratejiler göz önünde bulundurularak güncellenmeye devam edecektir.

Genelge ve Rehber ülke çapında bilgi güvenliği seviyesini artırmaya yönelik önemli bir adım olmuştur. Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması ve etkisiz kılınması için hazırlanan rehberin uzun vadede ülkemizde bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk etmesi hedeflenmektedir. Kamu kurumlarının, şirketlerin ve hatta bireylerin dikkat etmesi gereken en önemli husus; anonimleştirilmemiş, gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye sokacak kritik türdeki verilerin güvenliğini riske atacak yaklaşımlardan uzak durmak olmalıdır.

Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin önem kazandığı çağımızda bugünden atacağımız adımlar ve alacağımız önlemler, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir. Bu bağlamda Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi; yerli ve milli siber güvenlik ürün ve çözümlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayarak üretim gücümüze destek olacak, siber güvenlik alanında dünya ile rekabet edebilecek teknoloji üretebilmenin önünü açacaktır. Hazırlanan rehber bilgi ve iletişim güvenliği alanında büyük bir boşluğu doldururken; siber saldırılara karşı mukavemeti artıracak, bilgi güvenliği ve siber güvenlikte ülke seviyesinin uluslararası arenada yükselmesinde önemli bir rol alacaktır. 
Hazırlanan rehber ile ulusal verinin güvenliğine, kritik altyapı ve sistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanarak; milli güvenlik stratejisi ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için doğru adımlarla yol alınacaktır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine ulaşmak için tıklayınız.


Önceki Sonraki