4. Kamu Bilişim Zirvesi’nde Dijital Dönüşüm Etkisi

4. Kamu Bilişim Zirvesi’nde Dijital Dönüşüm Etkisi
15 Kas 2019
Paylaş:

Kamu Bilişim Derneği tarafından, kamu, özel sektör ve STK’ların katılımıyla 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan “4. Kamu Bilişim Zirvesi”nin açılış konuşması T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından gerçekleştirildi.

Koç konuşmasının başında, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak, kamu kurumlarının performans ve hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek amacıyla 24 Ekim 2019 tarihinde 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle Dijital Dönüşüm Ofisinin yetkilendirildiğine vurgu yaptı.

Dijital dönüşümü hayata geçirmede doğru vizyon ve stratejinin varlığı ne kadar önemliyse, sürecin bu alanda bir lider önderliğinde yürütülmesinin de bir o kadar kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Koç, bu alanda dünyada başarılı ülkelerin tümünde yer alan “Kamu Dijital Dönüşüm Lideri” fonksiyonunun artık ülkemizde de hayata geçtiğini ifade etti.

Koç, Japonya Waseda Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dijital Devlet Endeks Raporu”nda 65 ülkede Kamu Dijital Dönüşüm Lideri varlığının değerlendirildiğini paylaşırken, dijital dönüşüm alanında öncü ülkelerin tümünde, Bilişim Üst Yöneticisi (Chief Information Officer, CIO)” veya “Dijital Dönüşüm Lideri (Chief Digital Officer, CDO)” pozisyonlarının kamu yönetimine uyarlandığını dile getirdi.

Hiçbir sanayi devriminin, içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağı kadar hızlı olmadığını vurgulayan Koç, dünyanın en değerli şirketlerinin ilk 10 sırasının neredeyse tamamının teknoloji odaklı şirketler olduğuna ve bu şirketlerin 2006-2018 yılları arasında değerlerinin %353 arttığına değindi.

Yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesi ve desteklenmesinin önemine de konuşmada yer verildi. Koç verinin değere dönüşmesine vurgu yaptığı konuşmasında, kamu kurumlarının tüm uygulama, platform ve altyapı katmanlarında kullanılan verilerin standart tanımlamalarının yer alacağı ‘Ulusal Veri Sözlüğü’ ve kurumsal mimari çalışmalarını başlattıklarını da dile getirdi.

Konuşmada önem gösteren bir diğer başlık ise Yapay Zekâ Stratejisi oldu. İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla, kamunun öncülüğünde, üniversiteler, özel sektör ve STK’larla iş birliği içerisinde Yapay Zekâ Strateji rehberinin bu yıl sonuna kadar yayımlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Koç, Yapay Zekâ ile ilgili yapılan çalışmaların artış gösterdiğini ise şu sözleriyle destekledi. “Web of Science’ın yayımladığı verilere göre, 1996-2018 yılları arasında Türkiye’de yapay zekâ  üzerine yayınlanan akademik makale sayısı 7,837, toplam atıflar 93,112 iken, bu konuda ülkemizde senede yapılan atıf sayısı son yıllarda hızla büyüyerek 11.000’e çıkmıştır.”

Kamuda bürokratik engellerin Dijital Türkiye (e-Devlet) Portali aracılığıyla kaldırıldığını belirten Koç, 13 Kasım 2019 tarihi itibariyle Dijital Türkiye Portaline 1.000.000.000 girişin yapıldığını, özellikle mobil giriş sayılarının 2012 yılından günümüze 945 kat arttığını vurguladı.

Dijital Türkiye Portali kullanıcı sayısının 44.5 milyonun üzerinde olduğunu 635 kuruma ait 7.460 hizmetin Portal üzerinden sunulduğunu belirten Koç, üreten bir Türkiye olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

 

Fotoğraf GalerisiÖnceki Sonraki