Cumhurbaşkanımızdan Millî Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye Açıklaması

Cumhurbaşkanımızdan Millî Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye Açıklaması
24 Oca 2019
Paylaş:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’de açılan araştırma-geliştirme merkezlerinin sayısının bini geçtiğini, tasarım merkezlerinin 300’e yaklaştığını ve teknopark sayısının 81’i bulduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanımız konuşmasında yüzyılın başından itibaren dünyanın yeni bir döneme evrildiğini ve kendisine hedefler koyduğunu belirtti: “Dünya 18. yüzyıldan beri bilim ve teknolojinin iç içe geçerek insanların günlük hayatlarında çok büyük değişimlere yol açtığı bir dönemi yaşıyor. Sanayi devrimi, insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Önce su ve buhar gücüyle, ardından elektrik gücüyle yükselişe geçen sanayi devrimi, geçtiğimiz asırda bilgi teknolojileriyle zirve yaptı, zirveye ulaştı. Üretim süreçlerinin otomasyonu, bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin önünü açmıştır. Bu yüzyılın başından itibaren ise dünya yeni bir yöne doğru evrilmeye başladı. Her ülke bu yeni döneme kendi hedeflerine göre isimler veriyor. Mesela, Almanlar buna endüstri 4.0 diyor. Buna karşılık Japonlar toplum 5.0 yaklaşımı üzerinde çalışıyor. Amerika’da yaşam 3.0, dördüncü devrim, birey 4.0 türü tartışmalar var. Biz ise millî teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz.”

Cumhurbaşkanımız, günümüzde verinin önemine ve sahip çıkılmasına da vurgu yaptı: “Nasıl ülkemizin her karış toprağı bizim için canımız pahasına bir değere sahipse, her byte veriye aynı gözle bakmalıyız. Bugün artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması da, siber dünyadan gelecek saldırılara karşı gereken tedbirlerin alınması da başlı başına bir millî güvenlik meselesidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçtikten sonra elektronik devlet ve siber güvenlik koordinasyonunu aynı çatı altında buluşması için çalışmalar yapıldığı belirten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millî yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, millî yazılımların desteklenmesi, kritik altyapıların korunması gibi konuları da aynı kapsamda değerlendirdiklerini sözlerine ekledi ve bu işlerin kararlılıkla ve yetkin bir şekilde yürütülmesi için Dijital Dönüşüm Ofisinin kurulduğunu ve direkt şahsına bağlandığını sözlerinde vurguladı. Sadece mevcut veriyi muhafaza etmek, anlık veriyi takip etmek amacıyla değil, bu veriyi işleyerek anlamı ve kullanılabilir hâle getirilecek adımları sağlamak olduğuna değindi.

Cumhurbaşkanımız Twitter sayfasında “Önümüzdeki dönemde yapay zekânın her alanda öne çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir. Biz de "Millî Teknoloji Hamlesi ve @DijitalTürkiye" adını verdiğimiz bu yeni süreçte, bilim ve teknolojinin sunduğu imkanları hedeflerimizle harmanlayarak Türkiye’yi büyük değişime hazırlayacağız” paylaşımında bulundu.


Önceki Sonraki