Erişilebilirlik Politikası

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının Erişilebilirlik Politikası, On Birinci Kalkınma Planı 2.5.2. sayılı “İyi Yönetişim” başlığı altındaki 808’inci politika maddesi (“e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir.”) doğrultusunda; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında hazırlanmıştır. 

Erişilebilirlik; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engeli olan bireyler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması şeklinde tanımlanmaktadır. Anılan erişilebilirlik kavramı doğrultusunda Başkanlığımız internet sitesinde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir: 

  • Başkanlığımız internet sitesinde sunulan bilgilerin, kullanıcıların sahip olduğu cihaz, yazılım ve fiziksel kısıtlamalardan bağımsız olarak en geniş kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde sağlanması hedeflenmiştir. 
  • Başkanlığımız internet sitesi toplumun tüm fertleri tarafından kolay kullanılabilecek ve kullanım aşamasında ihtiyaç duyulabilecek ek ticari yazılımları mümkün olan en alt seviyede tutacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla Başkanlığımız internet sayfaları ve interaktif içerikleri, engelli kullanıcılar ile ilgili erişilebilirlik standartları gözetilerek hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) temel alınmıştır. KAMİS'te yer alan “Erişilebilirlik” başlığı altındaki ilkeler WCAG 2.1 (Web İçeriği Erişilebilirlik Standartları ve Kriteri) standartları ile uyumlu olacak şekilde A Düzeyi, AA Düzeyi ve AAA Düzeyi olmak üzere üç düzey altında sunulmaktadır. Başkanlığımız internet sitesi, KAMİS'te yer alan “A ve AA Düzeyi İlkeler” ile kısmen uyumludur.  
  • Başkanlığımızda internet sitesinin erişilebilirliğinin artırılması amacıyla düzenli olarak çalışmalar yürütülmektedir. Temel amacımız KAMİS'te “Erişilebilirlik” başlığı altında yer alan “A ve AA Düzeyi İlkeler”in tümüne uyum sağlayarak geniş kapsamlı erişilebilirliği güvence altına almaktır.  
  • Erişilebilirlik yönünden Başkanlığımız internet sitesinde karşılaşılan sorunlar veya olası öneriler, Başkanlığımız iletişim kanalları vasıtasıyla iletilebilmektedir. Başkanlığımız söz konusu geri bildirimleri değerlendirerek erişilebilirlik çalışmaları kapsamında kullanmaktadır. 


 

Bu sayfa en son 27 Şubat 2023 tarihinde güncellenmiştir.